รูปหัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา มอบหญ้าแห้งอัดฟ่อน จำนวน 350 ฟ่อน (7 ตัน) เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในพื้นที่ตำบลเมืองปราสาท ตำบลหลุมข้าว อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
เมื่อวันที่ 28-29 ตุลาคม 2553
มอบหญ้าแห้ง บ้านหนองอ้อ ม.3 ต.เมืองปราสาท 200 ฟ่อน
เกษตรกรผู้ประสบภัยน้ำท่วมรับหญ้าแห้ง
มอบหญ้าแห้ง บ้านดงพลอง ม.7 ต.หลุมข้าว 150 ฟ่อน
หมอสำราญ ปศุสัตว์อำเภอโนนสูง มาดูแลพี่น้องเกษตรกรอย่างใกล้ชิด
ประสานความร่วมมือจากทหารมอบถุงยังชีพให้เกษตรกรผู้ประสบภัย
ขึ้นรถทหาร สำรวจความเสียหายในพื้นที่
ปศอ.โนนสูง นายก อบต.และปลัด อบต. เมืองปราสาท มอบถุงยังชีพให้เกษตรกร
ชาวบ้าน หนองอ้อ ม. 3 ต.เมืองปราสาท ประชุม รับมอบถุงยังชีพ