รูปหัวเว็บ
นายรังสรรค์ ระวังสำโรง ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยบมจ.เจริญโภคภัณฑ์อีสาน ,บริษัทสุริยวงศ์ฟาร์ม จำกัด , ร้านตั้งเฮียกี่ บริษัทพาวเวอร์โกร จำกัด ,โรงงานแอลดับบลิวฟีดดิ้ง , บริษัทเบทาโกร จำักัด , บริษัทแหลมทองเกษตรภัณฑ์ จำักัด ,
สหกรณ์การเกษตรด่านขุนทด จำกัด ,บริษัทอกรีเทคมาเก็ตติ้ง จำกัด ,
มอบเงินจำนวน 30,000 บาทและไข่ไก่จำนวน 2,100 ฟอง
ให้แก่เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ในงานวันรวมน้ำใจ สู่กาชาด “ รวมพลัง คนโคราช ช่วยกาชาด ช่วยน้ำท่วม ”
โดยมีนายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานรับมอบ เมื่อวันพุธที่ 15 ธันวาคม 2553
วันรวมน้ำใจ สู่กาชาด
บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด
มอบเงินช่วยเหลือ 30,000 บาท
มอบไข่ไก่ 2,100 ฟอง
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา(ซ้าย)ให้เกียรติถ่ายรูป
ท่านปศุสัตว์จังหวัดฯ และคณะ