รูปหัวเว็บ
นายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการต้นแบบหมู่บ้านเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 60 แห่งการบรมราชาภิเษก
ณ บ้านหนองพยอม ตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2553
บริเวณพิธีเปิดโครงการ
ผู้ใหญ่บ้านหนองพยอม เป็นประธานในพิธีเปิดฯ
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดฯกล่าวพบปะเยี่ยมเยียน
เยี่ยมชมกิจกรรมในงาน
เยี่ยมชมคุ้มลีลาวดี
ไข่น้ำของดีหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ให้กำลังใจผู้สูงอายุ
เยี่ยมชมกิจกรรมที่ชาวบ้านนำมาสาธิต
จักรยานสูบน้ำ
ปล่อยปลา
ปลูกหญ้าแฝก
เยี่ยมชมนิทรรศการของส่วนราชการ
บริเวณนิทรรศการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฯ
จุดสาธิตการเลี้ยงหมูหลุม
โรงเรียนปศุสัตว์(ไก่พื้นเมือง)
บริเวณหน้าศูนย์เรียนรู้ฯ