รูปหัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองบุญมาก ร่วมกับฟาร์มพ่อแม่พันธุ์ 6 บริษัทคาร์กิลล์มีทส์(ประเทศไทย)จำกัด ทำการรณรงค์ทำลายเชื้อไข้หวัดนกในพื้นที่เสี่ยง หมู่ที่ 3,7 ต.หนองบุนนาก และหมู่ที่ 5,10 ต.หนองตะไก้
อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2553
รณรงค์ป้องกันโรคไข้หวัดนก
หมอวัยวุฒิ ปศุสัตว์อำเภอหนองบุญมาก ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด
ทีมงานปศุสัตว์อำเภอ
เตรียมความพร้อมวัสดุอุปกรณ์
รถเตรียมน้ำยาพ่นฆ่าเชื้อ
ทดสอบอุปกรณ์
ทั้งหนัก ทั้งร้อน ทั้งสั่น แต่ก็เพื่ออความปลอดภัยของประชาชน
พ่นบริเวณพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดโรค
ทุกพื้นที่เสี่ยง
ทุกหมู่บ้าน