รูปหัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองนครราชสีมา ขอสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน ตุลาคม 2553
ระหว่าง วันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2553 ซึ่งต้องนำผลงานกิจกรรมพร้อมปัญหาอุปสรรค เข้าประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
โดยมี นายพยัคฆพันธุ์ โพธิ์แก้ว นายอำเภอเมืองนครราชสีมา เป็นผู้นำนโยบายเข้าถึงพื้นที่ รับปัญหา ช่วยแก้ไข ให้อยู่ดีกินดี
และเน้นให้มีงานด้านปศุสัตว์ ควบคู่กับงานเศรษฐกิจพอเพียง ในแผนงานปี 2554 ซึ่งมีกิจกรรม ดังต่อไปนี้
ขอขอบคุณ เจ้าหน้าที่ทุกท่าน ของสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ และผู้เกี่ยวข้องกับงานด้านปศุสัตว์ ทุกๆท่าน ไว้ ณ โอกาสนี้ครับ
นายอำเภอ ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประดับขีดกำนันคนใหม
ประชุมหัวหน้าส่วนฯ นายกเทศมนตรี-นายก อบต ที่เทศฯต.จอหอ
ประชุมหัวหน้าส่วนฯ นายกเทศมนตรี-นายก อบต.
เรื่องช่วยภัยน้ำท่วม
สรุป สถานการณ์ของอ.เมือง การจราจรติดขัดเส้นหลัก3เส้นใหญ่
เส้นบายพาส เกิดอุบัติเหตุ รถตกถนน น้ำท่วมสูงผ่านได้เฉพาะรถสูงๆ
เส้นทางโรงเรียนสุรนารี2 - ฝายเขื่อนคนชุม ออกทาง ปั๊มปตท.
สี่แยกจอหอ น้ำท่วมสูงและไหลเร็วแรง รถที่ผ่านต้องสูงๆ
จนท.ต้องขึ้นรถยนต์ทหารไป(บขส.ใหม่)เข้าทำงานในตัวเมือง
แยกไฟแดง บขส.ใหม่ น้ำท่วมสูง ต้องเปลี่ยนจุดให้บริการด้วย
ต้องลากรถโดยสารที่เสีย หนีน้ำท่วม
ซอยระหว่างโรงเรียนอัสสัมฯกับโรงพยาบาลเซ็นต์เมรี่ ท่วมสูงมาก
น้ำท่วมโรงพยาบาลหัวทะเล เส้นไปอ.จักราช ต้องพังเกาะกลางถนน
สนง.ปศุสัตว์จ.นม.เรียกประชุมเรื่องการช่วยเหลือฯภัยน้ำท่วม
เบอร์โทรศัพท์สายด่วน สนง.ปศุสัตว์ฯ เพื่อรับแจ้งขอการช่วยเหลือ
จังหวัดมอบยา ช่วยน้ำท่วมแก่อำเภอต่างๆ ไว้ช่วยเหลือเบื้องต้น
มียาหลายอย่าง เลือกใช้ตามความจำเป็น
ส่ง จนท.ร่วมตอนรับ รมช.ศุภชัย โพธิ์สุ เข้าโคราชช่วยภัยน้ำท่วม
ท่าน รมช. - ท่านรองอธิบดี - ท่านปศุสัตว์จังหวัด ร่วมมอบของ
สนง.ปศุสัตว์อ.เมืองนม.รับรายงานผลกระทบทางโทรศัพท์
จนท.จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อออกทำการช่วยเหลือเกษตรกร
ทุกอย่างพร้อม ออกพื้นที่ ที่ประสานการทำงานไว้ ได้เลยครับ
กำนัน-นายก อบต.หนองกระทุ่ม สนับสนุนรถยนต์รับหญ้าแห้ง
ปศุสัตว์อำเภอ มอบข้าวกล่อง กำนัน-นายก เทศฯต.หนองไข่น้ำ
ปศุสัตว์อำเภอ มอบข้าวกล่องและหญ้าแห้ง รองฯสุนทร อบต.พลกรัง
ปศุสัตว์อำเภอ นำกลุ่มแม่บ้านบ้านใหม่ยองแยง มอบข้าวกล่อง
โดยมีท่านรองผู้ว่าฯวิทยา กามนต์ รอรับของบริจาค จากผู้ใจบุญ
หน้าตา ข้าวกล่อง ที่กลุ่มแม่บ้าน บ้านใหม่ยองแยง ทำขึ้น
ทั้งมอบที่หน้าศาลากลางจังหวัด และในพื้นที่ ที่ออกทำงาน
หมอธำรง เทศน้อย รัีบข้อมูลน้ำท่วม พร้อมรายงานจังหวัด
ทั้งออกพื้นที่ ช่วยเหลือสัตว์ป่วย และงานผสมเทียม(หมอก้อ)ทำมากๆ
ตรวจสภาพพื้นที่ ที่น้ำท่วมและสัตว์เลี้ยงหนีน้ำ
น้ำท่วมอีกด้านของถนน ต้องนำสัตว์มาไว้ที่สูง
ปศุสัตว์อำเภอ เป็นคณะกรรมการเลือกกำนัน ต.โคกกรวด
หมอเฉลียว หงษ์ทอง ทั้งเก็บตัวอย่างยา-เนื้อ ส่งจังหวัด
งานติดตาม แนะนำโรงฆ่าสัตว์
ตัวอย่างเนื้ื้อหมู-ตับ ตรวจหาสารตกค้าง
สัตว์มีปัญหาหลังน้ำลด คลอดลูกไม่ได้ (ช่วยผ่าคลอด)
หมอบุญสม(จังหวัด) นำจนท.อำเภอเมือง เข้าช่วยเหลือ
งานส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่ ในโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของหมู่บ้าน
จนท.(หมอก้อ) เข้าตรวจสอบ พร้อมแนะนำการเลี้ยงดูแลสุขภาพสัตว์
หมอตั๋ง (นายโชคอนันต์ จำรัสประเสริฐ) งานประจำต้องดูแล
กลุ่มผู้เลี้ยงโคนม ทั้งผสมเทียมและช่วยเหลือสัตว์ป่วย
(สูญเสียมาก) ฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อ ในเขตตำบลหนองจะบก
ลาวัลย์ฟาร์ม ลงไก่เนื้อ 14,000ตัว เลี้ยงได้ 13 วัน กำลังโตเลย
น้ำท่วมเร็วมากหาคนช่วย นำไก่ออกจากคอกไม่ทัน
(แถวนี้ทุกบ้านน้ำท่วม) ไก่ตายไป4พันกว่าตัว พร้อมอาหารสัตว์