รูปหัวเว็บ
สรุปผลการปฏิบัติงานสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองนครราชสีมา ประจำเดือน พฤศจิกายน 2553
ระหว่าง วันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2553 ซึ่งต้องนำผลงานกิจกรรมพร้อมปัญหาอุปสรรค เข้าประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
โดยมี นายพยัคฆพันธุ์ โพธิ์แก้ว นายอำเภอเมืองนครราชสีมา เป็นผู้นำนโยบายเข้าถึงพื้นที่ รับปัญหา ช่วยแก้ไข ให้อยู่ดีกินดี
และเน้นให้มีงานด้านปศุสัตว์ ควบคู่กับงานเศรษฐกิจพอเพียง ในแผนงานปี 2554 ซึ่งมีกิจกรรม ดังต่อไปนี้
ขอขอบคุณ เจ้าหน้าที่ทุกท่าน ของสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ และผู้เกี่ยวข้องกับงานด้านปศุสัตว์ ทุกๆท่าน ไว้ ณ โอกาสนี้ครับ
ก่อนการประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ฯ สารวัตร ปฏิญาณตน
นายอำเภอ ประดับขีดกำนัน (เดือนก่อนได้ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน)
ช่วงต้นเดือน มีแต่เรื่องการช่วยเหลือน้ำท่วม งดประชุมหัวหน้าส่วนฯ
ฝ่ายปกครอง สรุปข้อมูล พื้นที่ อ.เมือง ผลกระทบจากภัยน้ำท่วม
หลวงตาทวี - กำนันต.จอหอ(ลูกศิษย์) ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ณ บริเวณใกล้ๆ สี่แยกจอหอ น้ำท่วมสูงและไหลแรงมาก
เจ้าของ ไล่ต้อนหมูออกจากคอก หนีน้ำท่วม น้ำไหลมาขึ้นเร็วมาก
นำของขึ้นเก็บไว้ชั้นบนแล้ว ให้หมูมาอยู่ในบ้าน
น้ำมาเร็ว นำสัตว์หนีน้ำไม่ทัน เพราะต้องนำสิ่งของหนีน้ำด้วย
ไก่ไข่ เปียกน้ำที่ท่วม ทยอยตาย ทั้งหนาวและจมน้ำตาย
รถยนต์ราชการ ออกลุยน้ำท่วม น้ำเข้าเครื่องและระบบไฟ ต้องถึงช่าง
ศูนย์ตรวจเช็คเครื่องประเมินการซ่อม แจ้งให้ สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
คนก็เหนื่อยครับ เลยพักเข้าวัด ทำความสงบ เพิ่มพลังงานกายใจ
รถยนต์ซ่อม ตัวคนก็เข้าวัดทำบุญ สร้างกำลังใจ-กาย เพื่อสู้ต่อครับ
เช้า4พย.53 เตรียมพื้นที่ เพื่อต้อนรับ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์
ที่ บึงพุดซา ต.พุดซา อ.เมือง หาวิธีแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ระยะยาว
บ่าย 3โมง มาถึง เพราะมาเขตเทศบาลนคร ที่วัดพระนารายณ์ ก่อน
ท่านผู้ว่าฯระพี ผ่องบุพกิจ นำเสนอพื้นที่ของ
บึงพุดซา-รอบๆบริเวณ
ฯพณฯนายกอภิสิทธิ์ พูดคุยกับผู้มาร่วมงานการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
ท่านผู้ว่าฯ กล่าวขอบคุณ และขอความช่วยเหลือ เพิ่มเติมหลายเรื่อ
นายอำเภอพยัคฆพันธุ์ โพธิ์แก้ว ทำหน้าที่มอบสิ่งของให้แก่ชาวบ้าน
แทน ฯพณฯนายกรัฐมนตรี เนื่องจากต้องเดินทาง ไปตรวจเยี่ยมต่อ
น้ำท่วม ไฟฟ้าถูกตัด น้ำนมที่รวบรวมไว้ ของกลุ่มโคนม เสียหาย
ประธานกลุ่มฯ ตรวจสอบร่วมกับ อบต.-พร้อมสมาชิกกลุ่มโคนม
ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหา โดยจัดขายในราคาถูก (ทำปุ๋ยชีวภาพ)
โดยนำไปที่อำเภอปากช่อง จำนวน 4 ตันกว่า
และบริจาคให้ อบต.พลกรัง(เกือบตัน) เพื่อทำปุ๋ยชีวภาพ เช่นกัน
จนท.อบต.พลกรัง บันทึกภาพ ไว้เป็นหลักฐาน
(นมเสียเกือบ 6 ตัน)
เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์-ท้องถิ่น(เทศบาล-อบต.) ช่วยกันรับแบบ กษ 01
ตรวจสอบข้อมูล กษ 01 (แบบขอรับการช่วยเหลือของผู้ประสบภัย)
แยกตำบลช่วยกันบันทึกข้อมูล ทั้งแบบ กษ01-กษ02 (429ราย)
จนท.อบต.ช่วยประสานงาน นำข้อมูล กษ01พร้อมช่วยตรวจสอบ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัด โดย (เกษตร-ประมง-ปศุสัตว์)
3 งานหลัก ประชุมหารือ เพื่อฟื้นฟูช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ
ปศุสัตว์อำเภอ เป็นกรรมการสุ่มตรวจ ติดตามช่วยเหลือผู้ประสบภัย
นายอำเภอ เป็นประธานประชุม กชภอ.19พย.53 ขอความเห็นชอบ
ปศุสัตว์อ. ร่วมประชุม-นำข้อมูล กษ01 ขอความเห็นชอบช่วยเหลือ
ที่ประชุม อนุมัติให้ความเห็นชอบ ด้านปศุสัตว์
เงิน 1.7 ล้านกว่าบาท
ประชุมประจำเดือนกลุ่มสุขภาพสัตว์มอบรางวัลดีเด่นแก่ปศอ.ชุมพวง
จังหวัด จัดประชุมสามัญออมทรัพย์จังหวัด ประจำปี พร้อมจ่ายปันผล
กรรมการระดับอำเภอ ออกตรวจบ่อนไก่ ต่ออายุประจำปี และ
รับรองปลอดโรคไข้หวัดนก ที่สนามชนไก่ สะพานสูง
หมู่ 4 ต.ตลาด
และสนามชนไก่ แก้วโคกกรวด หมู่ 13 ต.โคกกรวด
ของนางแสงแก้ว บัวสูงเนิน ที่ได้รับใบอนุญาตบ่อนใหม่ๆ
ลงทุนสร้างใหม่ กลางทุ่งนา เส้นทางบายพาส ปตท.เข้าต.ไชยมงคล
กรรมการระดับอำเภอ เข้าร่วมกันตรวจสนามชนไก่ 26พย.53
30พย. เข้าร่วม ออกหน่วยอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ บ้านบึงทับช้าง ต.จอหอ
ให้บริการ ทั้งเอกสารเผยแพร่ และการฉีดวัคซีน ยาคุม ทำหมัน
เก็บตก งานเลี้ยงส่ง ท่านผู้อำนวยการ สสอ.3
ที่ ภัตตาคารเสียวเสี้ยว
ท่านหัวหน้าขวัญชัย มีผู้ให้ความเคารพรัก นับถือ มากจริงๆ ครับ