รูปหัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองนครราชสีมา นำเกษตรกรเจ้าของฟาร์มสาธิต เข้ารับการฝึกอบรมและรับนโยบายจากจังหวัด
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2553 ที่ โรงแรมปัญจดารา อำเภอเมืองนครราชสีมา แล้วดำเนินการต่อโดย
อบรมเกษตรกรเพื่อปรับปรุงฟาร์มเครือข่ายฟาร์มสาธิต ทั้ง 4 ฟาร์ม ในการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก
ภายใต้ โครงการพัฒนารูปแบบการเลี้ยงและการจัดการที่ลดความเสี่ยงต่อโรคไข้หวัดนกและโรคระบาดอื่นในไก่พื้นเมือง
ในวันพุธที่ 28 เมษายน 2553 ณ ฟาร์มสาธิต ของ นายเสริมชัย ศวัสกร หมู่ที่1 บ้านไชยมงคล ต.ไชยมงคล
ซึ่งมีสมาชิกเครือข่ายการเลี้ยงไก่พื้นเมือง ฟาร์ม ละ 5 คน จนเสร็จเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯแล้ว
จึงขอขอบคุณทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมในการจัดอบรมครั้งนี้ มา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ
หัวหน้ากลุ่มงานสุขภาพสัตว์(นสพ.อภิชาติ สุวรรณชัยรบ)
กล่าวรายงานต่อท่านปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา
ท่านสุรชน ต่างวิวัฒน์ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา
ให้เกียรติถ่ายภาพร่วมกับเกษตรกรเจ้าของฟาร์มสาธิต
เจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมในการเข้าอบรมในพื้นที่ ต่อไป
เตรียมความพร้อมกับเจ้าของฟาร์ม นายเสริมชัย ศวัสกร(เสี่ยหยัน)
ท่านนายกสมโภชน์ นามประสิทธิ์(อบต.ไชยมงคล) และผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 1 ได้ให้เกียรติมาร่วมในกิจกรรมนี้ด้วย
หมอวิมุต ทนุธรรมนอก ปศุสัตว์อำเภอ มอบโล่รางวัลเกษตรกรดีเด่น
การเลี้ยงสัตว์ อันดับที่ 2 ในพื้นที่ สสอ.3 ( 9 จังหวัด)
ปศุสัตว์อำเภอ ชี้แจงโครงการฯ ปี 2553 ถึงวัตถุประสงค์
อธิบายรายละเอียด การปรับปรุงฟาร์มเครือข่าย ให้เข้าใจแล้ว
นายเสริมชัย เจ้าของฟาร์มสาธิต พูดถึงการดำเนินกิจกรรมของตน
เพื่อเป็นการให้ประสบการณ์ การเลี้ยงไก่ชน มากว่า 30 ปี
ฟาร์มสาธิตแห่งนี้ ให้ความรู้เรื่องการจัดการเลี้ยงครบถ้วน
สมาชิกเครือข่าย ทั้ง 4 ฟาร์มสาธิตๆ ละ 5 คน ให้ความสนใจมาก
ได้ใช้ต้นไผ่ (กิมซุ่ง) เป็นร่มและกรองอากาศอย่างดียิ่งแก่ไก่
มีบริเวณแปลงหญ้าร่วมกับสวนมะม่วง ปล่อยไก่เลี้ยงคุมฝูง
ด้านหลังมีแปลงหญ้ารูซี่กับสวนส้มโอ ปล่อยไก่ผสมพันธุ์ตามธรรมชาติ
มีหมูป่า ไว้เป็นตัวกำจัดซากไก่ด้วย และเลี้ยงเสริมรายได้
เสร็จจากรับทราบข้อมูลของฟาร์ม ก็ทานไก่กระเ้ต้็ด สูตรเสี่ยหยัน
มีทีมงานของฟาร์ม ให้การต้อนรับสมาชิกเครือข่าย อย่างเป็นกันเอง
อิ่มท้องแล้ว ก็เยี่ยมชมรายละเอียดของกิจกรรมในฟาร์มสาธิต
แยกบริเวณของไก่แต่ละรุ่น ไว้เป็นกลุ่มสะดวกต่อการจัดการไก่
ไก่รุ่นเพศเมีย จัดไว้จำหน่ายสำหรับผู้สนใจ มีอย่างพอเพียง
นำดูไก่อนุบาลโดยแม่เลี้ยงเอง และฝากแม่เลี้ยง มีระบบฟักไข่ด้วย
เดินชมกิจกรรมเหนื่อยแล้ว หาไก่ชอบชนมาดูเชิงการชนหน่อยครับ
ใส่นวมปิดเดือย เก็บปาก ไม่ให้ไก่เจ็บมาก ดูสักหน่อยนะครับผม