รูปหัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองนครราชสีมา ขอสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2553
ระหว่าง วันที่ 1 - 28 กุมภาพันธ์ 2553 ซึ่งต้องนำผลงานกิจกรรมพร้อมปัญหาอุปสรรค เข้าประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
โดยมี นายพยัคฆพันธุ์ โพธิ์แก้ว นายอำเภอเมืองนครราชสีมา เป็นผู้นำนโยบายเข้าถึงพื้นที่ รับปัญหา ช่วยแก้ไข ให้อยู่ดีกินดี
และเน้นให้มีงานด้านปศุสัตว์ ควบคู่กับงานเศรษฐกิจพอเพียง ในแผนงานปี 2553 ซึ่งมีกิจกรรม ดังต่อไปนี้
ขอขอบคุณ เจ้าหน้าที่ทุกท่าน ของสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ และผู้เกี่ยวข้องกับงานด้านปศุสัตว์ ทุกๆท่าน ไว้ ณ โอกาสนี้ครับ
นายอำเภอเมือง นม.(คนใหม่) ประธานที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
หัวหน้าส่วนฯ พร้อมบรรดาท่านนายกเทศมนตรี-นายก อบต.
นายอำเภอพยัคฆพันธุ์ โพธิ์แก้ว(ย้ายมาใหม่) ประดับขีดกำนันคนใหม่
หัวหน้าส่วนฯอำเภอ ร่วมประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ที่สโมสรร่วมเริงไชย
ท่านกำนันสวัสดิ์ ต.หนองบัวศาลา ร่วมทำพิธีสงฆ์ ไถ่ชีวิตโคแม่ลูกติด
คณะเจ้าหน้าที่อำเภอ-จังหวัด ร่วมดำเนินการกับเจ้าภาพ ไถ่ชีวิตโค
ตัวแทนสมาคมคนพิการ รับมอบโค จากเจ้าภาพพร้อมเจ้าหน้าที่
คณะเจ้าภาพ ผู้บริจาคโคที่ไถ่ชีวิต เพื่ออุทิศกุศลให้เจ้ากรรมนายเวร
คณะจนท.จากจังหวัด-อำเภอ ร่วมงานเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
ให้คำแนะนำด้านปศุสัตว์ พร้อมแจกเอกสารเผยแพร่ -เวชภัณฑ์
อพปร.แจกแผ่นCDเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ให้ผู้มาร่วมงาน
ประชาชนนับแสน ร่วมงานที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียติ 80 ปี
เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่2009 ที่ รพ.มหาราช2
มีพยาบาลฉีดให้ โดยนายแพทย์เอนก เป็นผู้ดูแลแบบกันเอง
แล้วให้นอนพัก 30 นาที เพื่อตรวจผลกระทบ ของวัคซีนที่ฉีด
พยาบาลตรวจวัดความดัน 2-3 ครั้ง เป็นปกติจึงให้กลับบ้านได้
ปศุสัตว์อำเภอ จัดอบรมเกษตรกร ที่ศูนย์เครือข่ายเรียนรู้ของนายโฉม
จบการอบรมแล้ว ร่วมถ่ายรูปหมู่ทั้ง 30 ราย ไว้เป็นที่ระลึก
เจ้าของศูนย์ฯ ให้ความรู้ที่ดำเนินการในพื้นที่ของตนให้ทราบ
พร้อมสาธิตการทำ ที่ใช้อยู่ให้สมาชิกรองทำด้วย เพื่อทำให้ได้ถูกต้อง
นายเสริมชัย ศวัสกร(เสี่ยหยัน) เป็นวิทยากรพิเศษ ด้านการผลิตไก่ชน
และนำชมฟาร์ม ที่หมู่1ต.ไชยมงคล และมอบพ่อแม่ไก่ชน ให้กลุ่มด้วย
ติดตามผลกระทบภัยแล้งของต.พลกรัง หมู่1-7 ขาดน้ำกิน น้ำใช้
สัตว์เลี้ยง รวมทั้งโคนมด้วย เดือดร้อนกันทั่ว ต้องสูบ5จุด จึงได้น้ำ
ถังน้ำปะปาตำบลพลกรัง ใช้ได้ 7 หมู่ ตั้งอยู่ใกล้โรงเรียน,สถานีตำรวจ
หญ้าที่ปลูกไว้ให้โค แห้งเหี่ยวเหลือแต่ตอ โคนมเกือบ 30 ฟาร์ม
ตอนเช้าประชุมเรื่อง วิธีการประเมินผลการปฏิบัติรูปแบบใหม่
ทุกท่านตั้งใจประชุม กันอย่างดียิ่ง ทั้งภาคเช้า,ภาคบ่าย.
ตอนบ่ายประชุม เรื่อง ผลการปฏิบัติงานประจำเดือนของสำนักงาน
ท่านปศุสัตว์จังหวัด ประชุมทั้งของจังหวัด-ของสำนักงาน เช่นกัน
จนท.งานผสมเทียมของอำเภอ รับการนิเทศ จากจังหวัด
และศูนย์ฯ ผสมเทียมนครราชสีมา อำเภอดำเนินการถูกต้องแล้วครับ