รูปหัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองนครราชสีมา ขอสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน ธันวาคม 2552
ระหว่าง วันที่ 1 - 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งต้องนำผลงานกิจกรรมพร้อมปัญหาอุปสรรค์ เข้าประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
โดยมี นายศราวุธ ศุภลักษณศึกษากร นายอำเภอเมืองนครราชสีมา เป็นผู้นำนโยบายเข้าถึงพื้นที่ รับปัญหา ช่วยแก้ไข ให้อยู่ดีกินดี
และเน้นให้มีงานด้านปศุสัตว์ ควบคู่กับงานเศรษฐกิจพอเพียง ในแผนงานปี 2553 ซึ่งมีกิจกรรม ดังต่อไปนี้
ขอขอบคุณ เจ้าหน้าที่ทุกท่าน ของสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ และผู้เกี่ยวข้องกับงานด้านปศุสัตว์ ทุกๆท่าน ไว้ ณ โอกาสนี้ครับ
วันที่ 1 ธันวา ทำการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ นอกที่ว่าการอำเภอ
ครั้งนี้ที่หมู่ 3 ต.ตลาด ที่ตั้งบ้านของท่านนายกอัด อบต.ตลาด
หัวหน้าส่วนมาพร้อมหน้า ขาดคนไหนที่ต้องรายงานข้อราชการ
นายอำเภอ ให้ปลัดอำเภอโทรตามเพื่อชี้แจงงานจนครบถ้วน
บ้านที่ประชุมหัวหน้าส่วนฯ มีงานด้านปศุสัตว์ (เลี้ยงโคขุน)
สาธิต การตอนโคขุน เพื่อขุนส่งบริษัท ที่ประกันราคาการเลี้ยงขุน
เพื่อให้ได้้คุณภาพเนื้อโคขุน ตามที่บริษัทกำหนด
ทำการตอน ฉีดวัคซีน ติดเบอร์ทำทะเบียนตัวสัตว์
วันที่ 2 ธันวา ประชุมสภากาแฟ 08.00 น.ชั้น3 ที่ว่าการอำเภอ
กำนัน มีข้อราชการปรึกษาหารือ ก่อนเข้าประชุมผู้ใหญ่บ้าน
09.30 น.ร่วมประชุมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ชี้แจงงานด้านปศุสัตว์
พร้อมหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ที่หอประชุมสโมสรร่วมเริงไชย
นำจนท.จัดยาฆ่าเชื้อ มอบให้หมู่บ้าน,พื้นที่เสี่ยงโรคไข้หวัดนก
ช่วงอากาศเปลี่ยนแปลง ต.มะเริง,พะเนา พื้นที่เสี่ยงเป็ดไล่ทุ่ง
ให้เจ้าของพื้นที่เสี่ยง ซุ้มไก่ต่างๆ พ่นฆ่าเชื้อโรค ป้องกันโรคล่วงหน้า
และฟาร์มไก่ ที่มีการเข้า ออก ของสมาชิกผู้เลี้ยงไก่
วันที่ 4 ธันวา ร่วมงานสืบสานประเพณี ลงแขกเกี่ยวข้าว
หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมลงแขกเกี่ยวข้าวด้วย
เช้าวันที่ 5 ธันวามหาราช ร่วมทำบุญตักบาตรพระ ทุกส่วนราชการ
ณ หน้าอนุสาวรีย์ท่านท้าวสุรนารี (คุณย่าโม) ก่อนร่วมทำพิธี
งานพระราชพิธีเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช
ร่วมถวายสังฆทาน ในวันทำพิธีฉลองพระชนมพรรษา82พรรษา
ร่วมถ่ายภาพ กับท่านรองผู้ว่าฯสมศักดิ์ ซึ่งดูแลงานด้านปศุสัตว์
ส่วนราชการมากันมาก จนเกินที่นั่งรับรอง ที่จัดไว้
เวลา11.00 น.นายอำเภอเมือง เปิดศูนย์เรียนรู้
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ประจำอำเภอ จัดไว้ที่ ชั้น 3 ที่ว่าการอำเภอเมือง
9 ธันวา เปิดศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ประจำตำบล นำร่องที่หม่ 8
บ้านบึงประเสริฐต.พลกรัง(มีส.ส.ร่วมเปิด)
ออกตรวจซุ้มไก่ ของชมรมอนุรักษ์และพัฒนาการเลี้ยงไก่พื้นเมือง
ที่หมู่ 2 ต.หนองระเวีง ซึ่งแอ๊ด คาราบาว เคยมาเยี่ยมชมรมฯ
ร่วมงานวันร่วมน้ำใจสู่กาชาด ปี 2552 ทั้งระดับอำเภอและจังหวัด
มาช่วยกันอย่างมากมายเช่นเดิม
เก็บตัวอย่างเนื้อ,ตับ ที่เขียงในตลาดเขตเทศบาลนคร
งานนี้ทั้งเนื้อหมู,ตับ มีค่าตัวอย่างที่เก็บ เกือบ 60 ตัวอย่าง
จนท.ช่วยกันทำรายงานส่งทั้งตัวอย่าง ออกเก็บตัวอย่าง
นี่ก็ยาที่เก็บส่งตรวจ จากร้านขายในเขตเทศบาลนคร
ร่วมออกอำเภอเคลื่อนที่ ที่เทศบาลต.โพธิ์กลาง
พร้อมประสานงานออกเยี่ยมกิจกรรมในพื้นที่ตำบล
รับการตรวจประกวด จาก สสอ.3
เข้าชมกิจกรรมการเลี้ยงไก่พื้นเมือง
คุณเสริมชัย ศวัสกร เจ้าของให้การต้อนรับ
พร้อมเสนอกิจกรรมต่างๆ
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
เพื่อขอบคุณทีมงานที่เหนื่อยมาทั้งปี
พร้อมเลี้ยงส่งเจ้าหน้าที่
ที่โอนไปอยู่เทศบาลตำบลห้วยแถลง