รูปหัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำภอเมืองนครราชสีมา และหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่จังหวัด
ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ควบคุมประชากรสุนัขและแมว
โดยจัดงบซื้อเวชภัณฑ์การตอน วัคซีน ค่าน้ำมันเจ้าหน้าที่ ปีละ 2 ครั้ง ทั้งในและรอบๆบริเวณสถาบัน
บริการ ณ สำนักงานรักษาความปลอดภัย วงเวียนหน้าทางเข้า และหอพักสุขนิวาส 1 (รวม 2 จุด)
เมื่อวันพุธที่ 24 มีนาคม 2553 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น.
ได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ พี่ๆ น้องๆ มาช่วยกันอย่างดีทุกๆปี ขอขอบคุณ ณ โอกาสนี้นะครับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ด้านหน้าประตู 1
จุดที่ 1 ทำที่ด้านหน้า ณ สำนักงาน รักษาความปลอดภัย
มทส.จัดป้ายประชาสัมพันธ์ /ทางสื่ออื่นๆ
ทีมปศุสัตว์
แจ้งความต้องการทำหมันด้วย ก็ฉีดยากล่อมก่อน ตามด้วยยาสลบ
ตัวนี้ขอฉีดวัคซีนป้องกันโรค
หมอวิมุต ปศุสัตว์อำเภอเมืองนม.ช่วยฉีดวัคซีน
จนท.บริการถึงรถของมทส.ที่นำสุนัขมารับบริการ
นี่ก็นำมาเป็นกรงเลย (แมว6ตัวนะคะ)
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคแล้ว ได้รับเหรียญห้อยคอสุนัข สวยจัง
ตัวนี้จะทำหมัน ได้ยากล่อมแล้วก็ตามด้วยยาสลบ
เจ้าของสัตว์ให้ความสนใจ วิธีการตอนสุนัขตัวผู้/ตัวเมีย
จนท.ก็มาช่วยกันเช่นเคย
มาที่ มทส.ได้งานมากจริงๆ หมดเวลาแล้ว 6 เดือนมาใหม่นะ่ครับ
วันนี้มีเจ้าของแมว นำมาทำหมันกันมาก /ฉีดวัคซีนก็มากกว่าทุกครั้ง
2 ตัวนี้สุดท้ายแล้วครับ ตอนนี้เวลา16.00น.ยังมีผู้สนใจมาอีก