รูปหัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองนครราชสีมา ขอสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน เมษายน 2553
ระหว่าง วันที่ 1 - 30 เมษายน 2553 ซึ่งต้องนำผลงานกิจกรรมพร้อมปัญหาอุปสรรค์ เข้าประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
โดยมี นายพยัคฆพันธุ์ โพธิ์แก้ว นายอำเภอเมืองนครราชสีมา เป็นผู้นำนโยบายเข้าถึงพื้นที่ รับปัญหา ช่วยแก้ไข ให้อยู่ดีกินดี
และเน้นให้มีงานด้านปศุสัตว์ ควบคู่กับงานเศรษฐกิจพอเพียง ในแผนงานปี 2553 ซึ่งมีกิจกรรม ดังต่อไปนี้
ขอขอบคุณ เจ้าหน้าที่ทุกท่าน ของสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ และผู้เกี่ยวข้องกับงานด้านปศุสัตว์ ทุกๆท่าน ไว้ ณ โอกาสนี้ครับ
นายอำเภอ ประชุมหัวหน้าส่วนฯทั้งอำเภอ ที่ เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง
ประชุมกำนัน,ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ ที่หอประชุมสโมสรร่วมเริงไชย
บริเวณพิธีวันจักรี ณ หอประชุมติณสูลานนท์ หลังศาลากลางจังหวัด
หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด และข้าราชการในสังกัด ร่วมพิธี
ท่านรองผู้ว่าฯ สมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก
ผู้ช่วยฯสุบรรณ นำข้าราชการ ของสำนักงานปศุสัตวจังหวัด ร่วมพิธี
ร่วมงานกับเทศบาลปรุใหญ่ วางศิลาฤกษ์สร้างสำนักงานฯ แห่งใหม่
โดยมี หลวงพ่อคูณ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมอบวัตถุมงคล ในงาน
นายอำเภอเมือง นม. นำข้าราชการ ทำบุญวันพระ (เป็นนโยบาย)
กล่าวกับราษฎร ในตำบลหนองบัวศาลา ที่มาร่วมทำบุญวันพระ
มีราษฎรในพื้นที่ มาทำบุญวันพระ ตามปกติเป็นจำนวนมาก
ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับข้าราชการ และราษฎรที่มาทำบุญวันพระ
ปศอ.ร่วมเป็นกรรมการคัดเลือกกำนัน โดยมีนายอำเภอ เป็นประธาน
ผู้ใหญ่บ้าน ที่สมัครเป็นกำนัน จับหมายเลขประจำตัว
ผู้ใหญ่บ้านทั้ง 3 หมู่ รับบัตรเลือกกำนัน-ลงคะแนน ในคูหา
ปลัดอำเภอ-จนท.อำเภอ ประกาศผลเลือกกำนัน อย่างเป็นทางการ
หัวหน้ากลุ่มงานสุขภาพสัตว์ รายงานการอบรมต่อท่านปศุสัตว์จังหวัด
ปศุสัตว์จังหวัด ถ่ายภาพกับเกษตรกรเจ้าของฟาร์มสาธิต ที่มาอบรม
นายอำเภอเมือง นำหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวท่านผู้ว่าฯ
มีบรรดาหัวหน้าส่วนฯ -นายกฯ -กำนัน ร่วมงานที่จวน ท่านผู้ว่า
นายอำเภอ นำรดน้ำรับพรจากท่านผู้ว่าฯและนายกเหล่ากาชาด
ท่านผู้ว่าประจักษ์ สุวรรณภักดี ให้บรรดาข้าราชการ รดน้ำขอพร
ปลัดอาวุโส นำข้าราชการอำเภอเมือง พิธีรดน้ำขอพรจากนายอำเภอ
นายอำเภอพยัคฆพันธุ์ โพธิ์แก้ว กล่าวกับผู้มาร่วมงาน พร้อมให้พร
หัวหน้าส่วนราชการ มากันพร้อมหน้า เข้ารดน้ำขอพรจากนายอำเภอ
ปศุสัตว์อำเภอ รดน้ำ-รับพรจากนายอำเภอเมืองนครราชสีมา
ร่วมงานการประชุมใหญ่สามัญ ของกลุ่มผู้เลี้ยงโคนม ต.พลกรัง
เข้าเยี่ยมชมสถานที่รับน้ำนมดิบ ที่มีการปรับปรุง อย่างต่อเนื่อง
นายสุรชน ต่างวิวัฒน์ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ทำบุญสำนักงานฯ
ในวันสงกรานต์ พร้อมรุ่นพี่ รุ่นน้อง ที่เคยร่วมงานในสำนักงานฯ
นำทำพิธีสงน้ำพระพุทธรูป
และท่านท้าวสุรนารี(คุณย่าโม) ประจำทุกปี
พร้อมรดน้ำดำหัว รุ่นพี่ที่เคยปฏิบัติงานในสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
เจ้าหน้าที่ รับพรวันปีใหม่เดิมของไทย จากท่านปศุสัตว์จังหวัด
ร่วมกล่าวคำ ขอขมาอโหสิกรรมต่อกัน จากการปฏิบัติงานที่ภายมา
ผู้ช่วยฯสุบรรณ นำรดน้ำขอขมาและรับพร จากปศุสัตว์จังหวัด-รุ่นพี่ๆัั
ปศุสัตว์อำเภอเมืองนครราชสีมา(สีชมพู) รับพรจากปศุสัตว์จังหวัด
จนท.จาก สำนักฯชีวภัณฑ์สัตว์ อ.ปากช่อง ร่วมชี้แจงการผลิตวัคซีน
ปศุสัตว์จังหวัด รับฟังการบรรยายจาก ผ.อ.สำนักฯ ที่ชี้แจงโครงการฯ
ปศุสัตว์อำเภอ ที่มีฟาร์มสุกร เข้าร่วมโครงการฯใช้วัคซีนFMDสุกร
ประธานฯผู้เลี้ยงสุกรจ.นครราชสีมา สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติม
นายอำเภอ เป็นประธานประชุม เรื่องช่วยเหลือเกษตรกรฯภัยพิบัติ
เกษตรอำเภอ เลขาฯชี้แจงรายละเอียด ของภัยที่จะให้การช่วยเหลือ
ปศุสัตว์อำเภอและหัวหน้าส่วนฯที่เป็นกรรมการระดับอำเภอ ร่วมประชุม
การพิจารณา ซึ่งมีนายกฯท้องถิ่นและกำนัน ท้องที่เกิดภัย ร่วมประชุม
ร่วมกับจนท.สนามกีฬาทหารนครราชสีม(สนามม้า) ตรวจสุขภาพม้า
ทำทะเบียนรูปพรรณสัตว์ม้าใหม่ ที่ขึ้นทะเบียนม้าแข่ง
ถ่ายภาพลูกม้าแข่ง ขึ้นทะเบียนประจำคอกม้า สายเลือดม้า
เจาะเลือดม้า ตรวจหาโรคโลหิตจาง และโรคอื่นๆที่สำคัญของม้าแข่ง
จนท. จัดเก็บตัวอย่างเลือดม้าใหม่ที่เจาะ่ ส่งตรวจที่ กรุงเทพฯ
สุดท้าย ประทับตราเย็น เป็นตัว น (ประจำสนามม้านครราชสีมา)
ปศุสัตว์อำเภอ มอบรางวัลที่ 1 เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ดีเด่น อ.เมือง
โดยมี นายกฯอบต.ไชยมงคล และผู้ใหญ่บ้านหมู่1ร่วมยินดีด้วย
ปศอ.ชี้แจงแผนงานของโครงการฯปี 2553 ให้ทั้ง 4 กลุ่มรับทราบ
นายเสริมชัย ศวัสกร(เสี่ยหยัน)
ให้รายละเอียดกิจกรรมต่างๆในฟาร์ม
จนท.ช่วยกันคีย์ข้อมูลผู้เลี้ยงสัตว์,
หลังจากจ้างผู้ช่วยปฏิบัติงานคีย์
มียอดฐานข้อมูลเดิม หนึ่งหมื่นหนึ่งพันกว่าราย จนท.เร่งช่วยกันครับ