รูปหัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ร่วมปฏิบัติงานให้บริการประชาชนโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข
สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ครั้งที่ 12 ณ โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา หมู่ที่ 1 ตำบลจระเข้หิน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2553
ทีมงานปศุสัตว์พร้อมให้บริการแล้วครับ
ให้คำปรึกษาด้านการเลี้ยงสัตว์ สุขภาพสัตว์
แจกจ่ายเวชภัณฑสำหรับสัตว์์
น้องๆ นักเรียนให้ความสนใจการเลี้ยงสัตว์
ให้บริการตรวจหาสานปนเปื้อนในเนื้อสัตว์ อาหารสัตว์
หมออุดมวิทย์ ปศุสัตว์อำเภอให้คำแนะนำกับนักเรียน
ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ให้บริการฟรีตลอดงานครับ