รูปหัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา จัดฝึกอบรมหลักสูตร "พื้นฐานอาสาปศุสัตว์" (อสป.)
อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ณ หอประชุมอำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 22 - 24 สิงหาคม 2553
ป้ายอบรมแบบพอเพียง
นายสุทัน กลั่งกลาง ป.อาวุโส ประธานในพิธี
พัฒนาการอำเภอห้วยแถลง บรรยายวิถีพอเพียง
อสป.ห้วยแถลง มาครบ 120 บ้าน
มงคลกฤษฎ์ พัฒนจันทรารักษ์ จพง.สบ.ชนง. ถ่ายทอดงานรวมปศุสัตว์
รัฐวิทย์ สุวรรณศรี ปศุสัตว์อำเภอห้วยแถลง บรรยายงานพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
รณกร ขำดี สัตวแพทย์ เทศบาลตำบลห้วยแถลง ให้ความรู้งานพัฒนาสุขภาพสัตว์
บรรยากาศหน้าห้องเรียน
มองด้านหลังห้องอบรม
สมร ขันเพชร ประธานชมรม อสป.ห้วยแถลง ให้ความรู้กิจกรรมของชมรม
สุบรร อันทินทา อสป.ดีเด่นเขต3 ปี 52 แนะนำเทคนิดงานอาสาปศุสัตว์
ตั้งใจรับความรู้
บันทึกหลังการอบรม
พร้อมอาสาช่วยกรมปศุสัตว์ ไชโยๆๆๆๆ