รูปหัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ร่วมปฏิบัติงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ครั้งที่ 1
เนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
ณ โรงเรียนเทศบาล2 ตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2553
โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานกรมปศุสัตว์ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ได้แก่
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา , ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา
สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ร่วมปฏิบัติงานให้บริการพี่น้องประชาชนผู้มารับบริการ
พิธีเปิดงาน
ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดฯเป็นประธานในพิธี
เกษตรจังหวัดฯ กล่าวรายงาน
ท่านประธานลั่นฆ้องชัยเปิดงาน
ท่านปศุสัตว์จังหวัดฯนำประธานตรวจเยี่ยมคลินิก
วันนี้มีการอบรมเกษตรกรฟื้นฟูอาชีพผู้ประสบภัยน้ำท่วม
บริเวณคลินิกปศุสัตว์
มอบเวชภัณฑ์ให้กับตัวแทนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์
ปศุสัตว์จังหวัดฯเตรียมพร้อมการให้บริการ
ให้กำลังใจทีมงานผ่าตัดทำหมัน
ลงทะเบียนรับบริการ
ปศุสัตว์อำเภอโนนสูงดูแลการให้บริการ
พี่น้องเกษตรกรให้ความสนใจรับบริการคลินิกปศุสัตว์เป็นพิเศษ
ให้บริการต่อเนื่องไม่มีหยุดพัก
บริการตรวจหาสารปนเปื้อนในอาหารสัตว์,เนื้อสัตว์
บริการผ่าตัดทำหมันสุนัข
ศูนย์ฯผสมเทียมให้คำปรึกษาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์
ศูนย์ฯอาหารสัตว์ ให้คำปรึกษาด้านอาหารสัตว์
อบรมเกษตรกรโครงการฟื้นฟูอาชีพผู้ประสบภัยน้ำท่วม
วิทยากรให้ความรู้เรื่องการเลี้ยงไก่ไข่
ให้ความรู้ด้านการควบคุมป้องกันโรคไก่ไข่
เป็นความร่วมมือของมูลนิธิศุภนิมิตร(world vision)และกรมปศุสัตว์
สีสันภายในงาน
ส่วนหนึ่งของทีมงานปศุสัตว์(ชุดเก็บกู้อุปกรณ์)