รูปหัวเว็บ
นายประจักษ์ สุวรรณภักดี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ไถ่ชีวิตโคจากโรงฆ่าสัตว์ จำนวน 2 ตัว เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี
มอบแก่ครอบครัวยากจน บ้านบึงประเสริฐ ตำบลพลกรัง อำเภอเมืองนครราชสีมา จำนวน 2 ราย นำไปเลี้ยงเพื่อการผลิต
เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2553 ณ บริเวณวัดสุทธจินดา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ไถ่ชีวิตโค 2 ตัว
คล้องมาลัยไถ่ชีวิตโคตัวแรก(บุญมาก)
คล้องมาลัยโคตัวที่ 2 (บุญหลาย)
มอบแก่เกษตรกรนำไปเลี้ยงเพื่อการผลิต
วันนี้ครบรอบ 60 ปี ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดฯ
ท่านปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมาและทีมงาน