รูปหัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา รับมอบโคจำนวน 100 ตัว จากพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 83 พรรษา
นำส่งมอบเกษตรกรในพื้นที่ตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา นำไปเลี้ยงยืมเพื่อการผลิต
ตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ กรมปศุสัตว์
โดยมี นายธีระชัย ลิ้มประสิทธิศักดิ์ นายอำเภอห้วยแถลง เป็นประธานในพิธีมอบ
ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2553
พิธีสงฆ์
พระสงฆ์ประพรมน้ำมนต์ เพื่อเป็นศิริมงคล
พี่น้องเกษตรกรร่วมพิธี
ประธานเปิดกรวยสักการะพระบรมฉายาลักษณ์
หมอมงคลกฤษฎ์ กล่าวรายงาน
ประธานกล่าวให้โอวาท
มอบสัญญายืมสัตว์
ยืมเพื่อการผลิต ตามโครงการธนาคารโค-กระบือฯ
ตัวแทนเกษตรกรกล่าวนำคำสัตย์ปฏิญาน
เกษตรกรผู้รับสัตว์กล่าวคำสัตย์ปฏิญาน
มอบเวชภัณฑ์
กำนันตำบลหินดาด ร่วมพิธีมอบพันธุ์สัตว์
ผู้นำท้องถิ่น ร่วมพิธีมอบพันธุ์สัตว์
ผู้โชคดีวันนี้ 100 ราย
ห้วหน้ากลุ่มพัฒนาเทคโนฯดูแลการทำสัญญายืมสัตว์
ตัวใหนจะไปอยู่กับเรานะ!!!