รูปหัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา รับมอบกระบือจากผู้มีจิตศรัทธา คุณนิสา ลิ้มเลิศเจริญวนิช บริจาคกระบือเพศเมีย จำนวน1 ตัว เข้าร่วมโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
โดยมีนายประจักษ์ กิติวรรณ ปศุสัตว์อำเภอโนนไทย
เป็นผู้รับมอบและทำสัญญายืมสัตว์เพื่อการผลิตกับเกษตรกรในพื้นที่อำเภอโนนไทย จำนวน 1 ราย
ณ วัดโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2553
ผู้บริจาคจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย
พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
ถวายจตุปัจจัย
กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศล
พระสงฆ์ประพรมน้ำมนต์
ผู้บริจาคคล้องมาลัยไถ่ชีวิต
ตั้งชื่อให้กระบือ "เงินทอง"
ผู้บริจาคกระบือเข้าร่วมโครงการฯ
ผู้บริจาคกับเกษตรกรผู้รับมอบกระบือ
ผู้บริจาค , เกษตรกร , เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์