รูปหัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา รับมอบโค-กระบือ จำนวน 48 ตัว โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
ส่งมอบให้กับเกษตรกรยืมเพื่อการผลิต จำนวน 48 ราย ในพื้นที่ตำบลหลุ่งประดู่ อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
โดยมีนายธีระชัย ลิ้มประสิทธิศักดิ์ นายอำเภอห้วยแถลง เป็นประธานในพิธีมอบ ณ วัดหลุ่งประดู่ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2553
ประธานจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย
แขกผู้มีเกียรติ หัวหน้าส่วน ร่วมพิธี
พระสงฆ์ประพรมน้ำมนต์เพื่อเป็นศิริมงคล
ประธานเปิดกรวยสักการะ
ปศุสัตว์อำเภอกล่าวรายงาน
ท่านนายอำเภอห้วยแถลง ประธานในพิธี
มอบสัญญายืมสัตว์
มอบเวชภัณฑ์ให้กับประธานกลุ่ม
เกษตรกรกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณ
ร่วมเป็นสักขีพยาน
ประธานกลุ่มฯมอบของที่ระลึกให้ท่านนายอำเภอ
มอบโค-กระบือ ให้กับเกษตรกร
วันนี้มีผู้โชคดี 48 ราย
บริเวณคอกสัตว์
กระบือสาวสมบูรณ์
โคสาวสมบูรณ์
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาเทคโนฯย้ำระเบียบ ธคก.
น.สพ.บุญสม พลรักษา ให้ความรู้ด้านสุขภาพสัตว์
บรรยากาศการจับฉลาก
ตรวจสุขภาพสัตว์ทุกตัว