รูปหัวเว็บ
นายจรินทร์ วัชรมณี ปศุสัตว์อำเภอบ้านเหลื่อม พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมกับศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา
ปฏิบัติงานตามโครงการผลิตพ่อโค-กระบือพันธุ์ดีประจำหมู่บ้านเพื่อเฉลิมพระเกียรติในหลวง
หมู่ที่.1,5,8 ตำบลบ้านเหลื่อม อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2553
ได้รับความสนใจจากเกษตรกรเป็นอย่างมาก หลังจากที่ปีที่แล้วได้ผลผลิตเป็นที่น่าพอใจ