รูปหัวเว็บ
นายสุรชน ต่างวิวัฒน์ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการป้องกัน แก้ไข และดำเนินการซ้อมแผนปฏิบัติงาน
การเฝ้าระวังไข้หวัดนก (X-ray) จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2553 ณ ที่ว่าการอำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2553
ท่านปศุสัตว์จังหวัดฯ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน
ท่านนายอำเภอห้วยแถลง กล่าวต้อนรับ
นส.พ.อภิชาติ สุวรรณชัยรบ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ กล่าวรายงาน
แขกผู้มีเกียรติ หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีเปิดงาน
มอบเวชภัณฑ์ดำเนินโครงการ
ปล่อยขบวนX-ray ไข้หวัดนก
ทีมงานอาสาพัฒนาปศุสัตว์ (อสป.)ตัวแทนหมู่บ้าน
ขบวนรถยนต์
ขบวนรถจักรยานยนต์
ทีมงาน X-ray