รูปหัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ให้บริการฉีดวัคซีน ฉีดยาคุมกำเนิด ผ่าตัดทำหมันสุนัข แมว
ตามโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อลดความเสี่ยงจากการถูกสุนัขกัดในแหล่งท่องเที่ยว
ณ บ้านบุไทร หมู่ที่ 4 ตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา เมื่อเดือนตุลาคม 2552ที่ผ่านมา