รูปหัวเว็บ
เปิดโรงฆ่าสัตว์(สุกร) ด่านเกวียนโภคภัณฑ์ จำกัด
นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายสุรชน ต่างวิวัฒน์ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจสอบสถานที่ตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์และการฆ่าสัตว์ในจังหวัดนครราชสีมา ร่วมตรวจสอบโรงฆ่าสัตว์(สุกร) ของนายสุกิจ จิตต์เจริญธรรม ในเขตพื้นที่ตำบลเมืองด่านเกวียน อำเภอโชคชัย
เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2552 ที่ผ่านมา เพื่อออกใบอนุญาตฯ ให้แก่ผู้ประกอบการ ซึ่งโรงฆ่าสัตว์ดังกล่าวเป็นโรงฆ่าสัตว์ที่ได้มาตรฐานขนาดใหญ่ สามารถรองรับปริมาณการฆ่าสัตว์ในพื้นที่ อำเภอโชคชัย และอำเภอใกล้เคียง