รูปหัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสูงเนิน , อำเภอสูงเนิน และเทศบาลตำบลสูงเนิน จับมือร่วมกันรณรงค์ทำความสะอาด
ทำลายเชื้อโรคไข้หวัดนกในพื้นที่เสี่ยงโดยบูรณาการทรัพยากรของทั้งสามหน่วยงานออกฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ
ประชาสัมพันธ์การควบคุมป้องกันโรค การปฏิบัติตัวให้ห่างไกลโรคไข้หวัดนกในทุกชุมชนของเทศบาลตำบลสูงเนิน
ระหว่างวันที่ 14 - 25 ธันวาคม 2552 ได้รับความสนใจ และความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดียิ่ง
ป้ายประชาสัมพันธ์ การรณรงค์พ่นยาฆ่าเชื้อไข้หวัดนก
อุปกรณ์ - เวชภัณฑ์ สนง.ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา
สนับสนุนเต็มที่
นายอำเภอสูงเนิน นายประภาส   รักษาทรัพย์
  เป็นประธานเปิดงานรณรงค์ฯ
ถ่ายภาพร่วมกันนายอำเภอ นายกเทศมนตรี
ประธานสภา ปศุสัตว์อำเภอ   ทีมงาน
ตรวจเยี่ยมซุ้มไก่ชน   เป้าหมายหลักที่ต้องควบคุมโรคไข้หวัดนก
ปศุสัตว์อำเภออธิบายแนวทางการป้องกันโรคไข้หวัดนก
นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน นายนคร กิติพูนธนากร
 ( เสื้อคลุมสีครีม) สนับสนุนเต็มที่
ฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรงเรือนสัตว์ปีก
คาราวานปราบไข้หวัดนก   รถประชาสัมพันธ์   รถพ่นยา
  รถสำรองน้ำ ทีมพ่นยา   เต็มพิกัด
ศูนย์การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
   ห้องสมุดประชาชน
  วัด ศาสนสถาน  
เจดีย์   ศาสนสถาน