รูปหัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสูงเนิน จัดอบรมสมาชิกโครงการพัฒนารูปแบบการเลี้ยงและการจัดการที่ลดความเสี่ยงต่อโรคไข้หวัดนก
และโรคระบาดอื่นในไก่พื้นเมือง ที่ตำบลมะเกลือใหม่ (วันอาทิตย์ที่ 6 ก.ย.52) และ ตำบลมะเกลือเก่า (20 ก.ย.52)
โดยจัดที่ ศูนย์เครือข่ายเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ต. มะเกลือเก่า
และ บริเวณฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ของสมาชิก ต.มะเกลือใหม่ เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ วัตถุประสงค์ของโครงการ และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไก่พื้นเมือง เพิ่มอาหารโปรตีน และเพิ่มรายได้แก่สมาชิกผู้เข้าร่วมโครงการ ต่อไป
ลงทะเบียน สมาชิกกันก่อน หมอเนา / ทีมงาน ติดต่อนัดหมาย

ศูนย์เครือข่ายเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ ฯ ผู้ใหญ่ดิษย์

คุณหมอชรินทร์ พัวพัฒนกูล ปศุสัตว์อำเภอสูงเนิน เกริ่นนำ
สมาชิกพร้อมหน้า ทุกคนพร้อม เอาจริงทุกคน
เกษตรกรฟาร์มสาธิต ร่วมถ่ายทอด ประสบการณ์
กองทัพเดินด้วยท้อง งานนี้ขับเคลื่อนโดยพลังงานขนมจีน
หมอสมคิด สาธิตการทำวัคซีน สัตว์ปีก การฉีดยา
ต. มะเกลือใหม่ คุยกันใต้ร่มไม้ สายลมอ่อน
เราต้องพัฒนารูปแบบการเลี้ยงไก่ กันใหม่แล้วเด้อ

มีคอกที่มั่นคง แข็งแรง กันฝนกันหนาว

ทีมงานคนรุ่นใหม่ ไฟแรง บัญฑิตจบใหม่ ร่วมเสริมทัพ (ฟาร์มสาธิต)
หมอเนา คุมทีมอยู่ด้านหลัง