รูปหัวเว็บ

นายสุรชน ต่างวิวัฒน์ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา นายอภิชาติ สุวรรณชัยรบ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
พร้อมด้วยหน่ายงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมตรวจสอบให้คำแนะนำการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์(สุกร) ด่านเกวียนโภคภัณฑ์
ดำเนินการโดย นายสุกิจ จิตต์เจริญธรรม ตั้งอยู่ ในพื้นที่หมู่ 4 ตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2552