รูปหัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอปากช่อง โดยนายสุขสวัสดิ์ ทองน้อย ปศุสัตว์อำเภอปากช่อง ได้ทำการตรวจสุขภาพช้างประจำทุก 6 เดือน
ให้แก่กองทุนวิจัยและอนุรักษ์ช้างไทยเขาใหญ่ ที่ หมู่ 6 ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
จำนวน 8 เชือก โดยได้รับความร่วมมือจากกลุ่มเป็นอย่างดี
ปศุสัตว์อำเภอปากช่อง ได้ทำการตรวจสุขภาพช้างที่เขาใหญ่
ของกลุ่มเลี้ยงช้างเขาใหญ่ อย่างใกล้ชิด
ถ่ายพยาธิ ฉีดวัคซีน ดูแลด้านสุขภาพให้ทุกเชือก
เอ้า..ปากตรวจดูฟันหน่อย
สุขภาพดีนี่
เชือกนี้ต้องฉีดยาบำรุงให้แล้ว
ตรวจดูแลอย่างเป็นกันเอง ทุกอย่างบริการโดยไม่คิดมูลค่า