รูปหัวเว็บ

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ร่วมปฏิบัติงานโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ครั้งที่ 2
ณ โรงเรียนบ้านท่าช้าง ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย(นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล) เป็นประธานในพิธีเปิดงาน

บริเวณเวทีกลาง
บริเวณเตนท์หน่วยงานกรมปศุสัตว์
ท่านประธานตรวจเยี่ยมชมกิจกรรม
รมช.กระทรวงมหาดไทย ให้บริการด้วยตนเอง
ให้คำแนะนำปรึกษาด้านสุขภาพสัตว์
มอบเวชภัณฑ์ให้กับผู้มารับบริการ
สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ มาร่วมให้บริการ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ฯมาร่วมให้บริการ
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครราชสีมา มาร่วมให้บริการ
ให้คำแนะนำด้านการเลี้ยงสัตว์
ปลัดอาวุโสอำเภอปากช่อง มาเยี่ยมชมกิจกรรม
บริการผ่าตัดทำหมันสุนัข
หมอสุขสวัสดิ์ ปศุสัตว์อำเภอปากช่อง เจ้าของพื้นที่
เจ้าหน้าที่ตำรวจ มาขอรับคำปรึกษาการเลี้ยงโค
ประเมินผลกิจกรรมหน่วยงาน
ทีมงานเจ้าหน้่าที่ปศุสัตว์มาร่วมให้บริการ