รูปหัวเว็บ

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอปากช่อง และกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา
โดยนายสุขสวัสดิ์ ทองน้อย ปศุสัตว์อำเภอปากช่อง ตรวจสุขภาพแพะนม เจาะเลือด เพื่อตรวจโรคบลูเซลโลซีส พาราทูเบอคูโลซีส เมลอยโดซีส และซีเออี ให้แก่นายสมศักดิ์ จิตติพลังศรี หมู่ที่ 12 ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง
ที่มีความประสงค์น้อมเกล้าฯ ถวายแพะนมจำนวน 320 ตัว แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งได้ดำเนินการตรวจสุขภาพตรวจโรค เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2552

ปศุสัตว์อำเภอปากช่อง ตรวจแพะนม จำนวน 320 ตัว
ถ่ายพยาธิ ฉีดวัคซีน และเจาะเลือดตรวจโรคทุกตัว
นายสัตวแพทย์สุทธิวัฒน์ ชาปัญญา ควบคุมอย่างใกล้ชิด
ช่วยกันคนละไม้คนละมือเดี๋ยวก็เสร็จงาน