รูปหัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำภอเมืองนครราชสีมา และหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่จังหวัด ร่วมกับอบต.บ้านใหม่
รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ควบคุมประชากรสุนัขและแมว โดยจัดงบซื้อเวชภัณฑ์การตอน วัคซีน ค่าน้ำมันเจ้าหน้าที่
ให้บริการ ณ วัดศรีษะละเลิง เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2552 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 14.00 น.
ได้มีเจ้าของสัตว์นำสัตว์มาใช้บริการตอนทั้งสุนัขและแมว ฉีดวัคซีน ยาคุมกำเนิด ในพื้นที่ตำบลบ้านใหม่และข้างเคียง
ได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ พี่ๆ น้องๆ และอบต. พร้อมอาสาฯ มาช่วยกันอย่างดี ขอขอบคุณ ณ โอกาสนี้ ครับ
อบต.บ้านใหม่ โดยส่วนสาธารณสุขฯ จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์
หมอวิมุต ทนุธรรมนอก ปศุสัตว์อ.เมืองฯ ร่วมทีมปศุสัตว์ร่วมกับอบต.
บริการของวัดศรีษะละเลิงก่อน มีเกือบ 50 ตัว
ใช้อาคารโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ที่กว้าง ร่มเย็น สะดวก
มีทั้งพระอาจารย์และเณร ช่วยจับสุนัขที่อยู่ในบริเวณวัด ทั้งฉีด,ตอน
จนท.อบต.จัด น้องๆนักศึกษาฯรับลงทะเบียน, อาสาฯช่วยกันจับสุนัข
จนท.อบต.ติดตามดูความสะดวกของการบริการงานครั้งนี้ให้เรียบร้อย
หมอธำรง ประสานงานกับ จนท.อบต.จนงานเสร็จเรียบร้อย ทุกครั้ง
หมอบุญสม(ส่วนสุขภาพสัตว์),พี่หมอดลใจ(อ.บ้านเหลื่อม) นำตอนก่อน
พี่อ้วน (หมอรัฐวิทย์อ.ห้วยแถลง) เดินสายช่วยงานตอนทุกอำเภอ
พี่จั๋ว(หมอชรินทร์ อ.สูงเนิน) ช่วยงานนี้(เจ้าถิ่นเก่า)เคยอยู่อ.เมืองฯนาน
หมอบุญสม รักษาสัตว์ป่วยที่เจ้าของสัตว์ร้องขอให้ช่วย
เจ้าของสัตว์ช่วยจับบังคับให้หมอฉีดยากล่อม,ยาสลบ เพื่อให้สัตว์หลับ
หมอเฉลียว รับทั้งจับ,ฉีด,เตรียมสัตว์ก่อนตอน เพื่อความสะดวก
พี่อ่อง(หมอภูดิส อ.วังน้ำเขียว) มาช่วยเป็นประจำเช่นกันครับ
พี่เต้ง(หมอนพดล อ.ขามทะเลสอ) ขอ ปศอ.มาช่วย(หายไปนานนะ)
หมอเจ๊ก อ.จักราช มาช่วยทุกครั้งของอ.เมืองฯ ครับ (ตอนจนหมออ้วน)
นี่ก็มาช่วยตลอดเช่นกัน หมอเอกราช อยู่อ.โนนไทยหรือ อ.บัวใหญ่
ทั้งเจ้าของสัตว์และเด็กๆ ที่ปิดเทอม ช่วยกันนำสัตว์มารับบริการกันมาก
ตอนแล้วจะได้อ้วนสมบูรณ์เหมือนหมอนะ เจ้าของรออยู่ก็อ้วนครับ
หมอจ๋าย,หมอตั๋ง จนท.อ.เมืองฯ เร่งมือหน่อยวันนี้มามากจริงๆ
ปศุสัตว์อำเภอเมืองฯ อยู่รวบรวมเหตุการณ์และสรุปรายงานผลงาน