รูปหัวเว็บ
นายสุรชน ต่างวิวัฒน์ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา นำคณะข้าราชการในสังกัด ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถ
77 พรรษา 12 สิงหาคม 2552 จังหวัดนครราชสีมา ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2552
งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถ
พิธีสงฆ์
บริเวณลงนามถวายพระพร
ปศุสัตว์จังหวัดฯลงนามถวายพระพร
ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ และหัวหน้าส่วนราชการ
ข้าราชการทุกหมู่เหล่าร่วมงานถวายพระพร
ข้าราชการจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฯ
มากันพร้อมเพรียง