รูปหัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองนครราชสีมา รับนโยบายงานเศรษฐกิจพอเพียง จากผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
โดย ท่านศราวุธ ศุภลักษณศึกษากร นายอำเภอเมืองนครราชสีมา ประชุมด่วนหัวหน้าส่วนฯ
เมื่อวันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2552 ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
เพื่อพิจารณาตำบลและหมู่บ้าน เป้าหมายพื้นที่ ที่มีวิถีชีวิต ของงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง
ซึ่งข้อสรุปคือ ตำบลพลกรัง ทั้ง 8 หมู่บ้าน เป็นตำบลนำร่องงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง ในปี 2553
นายวิมุต ทนุธรรมนอก ปศุสัตว์อำเภอเมืองนครราชสีมา ได้ประสานส่วนท้องถิ่นกับนายกช่อ พฤติวนิชย์กุล อบต.พลกรัง
เพื่อนัดประชุมอาสาปศุสัตว์ ประจำหมู่บ้าน ทั้ง 8 หมู่ ในวันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2552
โดยให้อาสาปศุสัตว์ รับทราบเรื่อง และจัดการเตรียมขยายกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ พร้อมทั้งสำรวจข้อมูลสัตว์ให้เป็นปัจจุบัน
ซึ่งได้รับความร่วมมือในการปฏิบัติงาน จากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เป็นอย่างดียิ่ง ต้องขอขอบคุณ ไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ
นายอำเภอเมืองนครราชสีมา เรียกประชุมนัดพิเศษ 6 ตุลาคม 52
ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.นม.)
ห้องประชุมองค์การบริหารงานส่วนตำบลพลกรัง 29 ตุลาคม 52
อาสาปศุสัตว์ ประจำหมู่บ้าน รายงานตัวพร้อมข้อมูลสัตว์ในพื้นที่
รองนายกสุนทร อดีตผู้ใหญ่บ้าน แทนนายกฯ ที่ติดราชการ
ปศุสัตว์อำเภอฯชี้แจงงานที่ต้องขอความร่วมมือทำในพื้นที่ 8 หมู่
หมอธำรง (สัตวแพทย์) ให้รายละเอียดเพิ่มในพื้นที่ ดำเนินการใหม่
หมอเฉลียว(สัตวบาล)ให้ข้อมูลกลุ่มเลี้ยงสัตว์
ปศุสัตว์อำเภอ มอบเอกสารส่งเสริมแก่กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์
ประชุมเสร็จแล้ว รับประทานอาหารร่วมกัน