รูปหัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำภอเมืองนครราชสีมา และหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่จังหวัด(หลายอำเภอ)
ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ควบคุมประชากรสุนัขและแมว
ช่วงวันรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก โดย อบต.จัดงบซื้อเวชภัณฑ์การตอน วัคซีน ค่าน้ำมันเจ้าหน้าที่
ให้บริการ ณ หน้าที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ที่ศาลาเอนกประสงค์ บ้านหนองปู
เมื่อวันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2552 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น.ซึ่งมีสัตว์มารับบริการมาก
และได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ พี่ๆ น้องๆ มาช่วยกันอย่างดี ขอขอบคุณทุกๆท่าน มา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ
ป้ายประชาสัมพันธ์ของ อบต.หนองจะบก จัดทำขึ้นเผยแพร่งานด้านปศุสัตว์์
จนท.ให้บริการเจ้าของสัตว์อยู่ด้านหน้า ที่ทำการอบต.หนองจะบก
หมอวิมุต ทนุธรรมนอก ปศุสัตว์อ.เมือง นม.(เสื้อแขนยาว) นำทีมปศุสัตว์
ทีมงานปศุสัตว์บางส่วน ร่วมถ่ายภาพกับจนท.อบต.หนองจะบก
จนท.อบต.รับลงทะเบียนเจ้าของสัตว์ ตามเป้าหมายที่กำหนด
จนท.ปศุสัตว์อ.เมือง นม. ให้คำแนะนำ เพิ่มเติมในการปฏิบัติดูแลสัตว์
เจ้าของสัตว์มารับบริการกันอย่างหนาแน่น ต่อคิวรับบริการ ฟรีครับ
สุนัขมามากล้นโต๊ะบริการ (หมอธานินทร์ อ.ชุมพวง) บริการให้ทันใจเจ้าของสัตว์
(พี่ดลใจ VET44) หัวหน้าชุดสัตวแพทย์เคลื่อนที่ มาช่วยเช่นเคย ขอบคุณครับ
(หมอเอกราช) และทีมงานทุกท่านให้บริการอย่างเข้มแข็ง เหมือนเดิมครับ
หมออ้วน(รัฐวิทย์ อ.ห้วยแถลง) พี่ดลใจลาเกษียณราชการ รับหัวหน้าชุดต่อ
หมอเต้ง(นพดล อ.ขามทะเลสอ) งานนี้ขอให้มาช่วยเป็นพิเศษหน่อย
หมอป๋อ(ชายเขต อ.เสิงสาง) ต้องมาช่วยกันเมื่อมีโอกาส เสมอมา
หมอธำรง สัตวแพทย์อ.เมือง นม. ประสานงานกับ อบต.ด้วยดีตลอดมา
หมอเจ๊ก(เฉลิมชัย อ.จักราช) ให้บริการเจ้าของประทับใจเสมอ ถึงรถยนต์ เลย
ตัวนี้ช่วยกันหน่อย เจ้าของปล่อยให้ระบบสืบพันธุ์อักเสบมากๆ