รูปหัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองนครราชสีมา นำเกษตรกรเจ้าของฟาร์มสาธิต เข้ารับการฝึกอบรมและรับนโยบายจากจังหวัด
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2552 ที่ โรงแรมปัญจดารา อำเภอเมืองนครราชสีมา แล้วดำเนินการต่อโดย
เข้าอบรมเกษตรกรสมาชิกการเลี้ยงไก่พื้นเมือง ทั้ง 2 ฟาร์มสาธิต เพื่อเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก
ภายใต้ โครงการพัฒนารูปแบบการเลี้ยงและการจัดการที่ลดความเสี่ยงต่อโรคไข้หวัดนกและโรคระบาดอื่นในไก่พื้นเมือง
ในวันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2552 ณ ฟาร์มสาธิต ของ นายเอนก นาคบุญตัน หมู่ที่13 บ้านลำโพง ต.พุดซา
และวันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2552 ณ ฟาร์มสาธิต ของนายสรสิทธิ์ ยอดวงศ์พะเนา หมู่ที่ 8 บ้านชะอม ต.หนองระเวียง
ซึ่งมีสมาชิกเครือข่ายการเลี้ยงไก่พื้นเมือง ฟาร์ม ละ 30 คน จนเสร็จเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯแล้ว
จึงขอขอบคุณทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมในการจัดอบรมครั้งนี้ ทั้ง 2 สถานที่ มา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ
ท่านนายกไผ่ กกสันเทียะ อบต.พุดซา
สนับสนุนให้ใช้สถานที่ จัดอบรม
นายเอนก นาคบุญตัน ลูกเขยนายก(ไผ่)
สนใจเลี้ยงไก่พื้นเมือง มาตลอด
หมอเฉลียว หงษ์ทอง รับลงทะเบียนผู้เข้าอบรม ตั้งแต่ 08.30 น.
นายเอนก พูดกับสมาชิก เรื่องการเข้าอบรมมา และจะทำอะไรต่อไป
นายสรสิทธิ์ พูดคุยกับสมาชิก มีปศุสัตว์อำเภอและจนท.ร่วมดำเนินการ
จนท.ตรวจสอบข้อมูลจำนวนสัตว์กับสมาชิก เพื่อเก็บข้อมูลให้ถูกต้อง
สมาชิกที่ชอบเลี้ยงไก่พื้นเมือง ,ไก่ชน สนใจรับข้อมูลจาก จนท.
อบรมเสร็จแล้วทานอาหารกลางวันร่วมกัน ,พูดคุยรอบนอกที่สนใจต่อ