รูปหัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองนครราชสีมา ออกร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ตามนโยบายของกรมการปกครอง
โดยมีนายอำเภอเมืองนครราชสีมา (นายศราวุธ ศุภลักษณศึกษากร) นำทีมส่วนราชการต่างๆ ออกบริการ
ณ หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกรวด เมื่อ วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2552
เพื่อให้บริการประชาชนทั่วไป เช่น ทำบัตรประชาชน,ขึ้นทะเบียนทหารกองเกิน,งานเศรษฐกิจพอเพียงจากกองทัพภาคที่ 2,
ตัดผมและเสริมสวย,สินค้าOTOP,ฯลฯ ส่วนงานด้านปศุสัตว์ ได้ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า,
ฉีดยาคุมกำเนิด, ผ่าตัดทำหมันสุนัขทั้งเพศผู้และเมีย โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณด้านเวชภัณฑ์
จาก อบต.โคกกรวด(นายกรุ่งเรือง กาญจนวัฒนา) พร้อมทั้งให้คำแนะนำการเลี้ยงสัตว์ และแจกเอกสารเผยแพร่
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกรวด
สภาพการทำงานที่มีความสุข ของเจ้าหน้าที่
งานด้านปศุสัตว์ ร่วมถ่ายภาพกับ ท่านนายกรุ่งเรือง กาญจนวัฒนา
ท่านกำนันสมศักดิ์ กาญจนวัฒนา (เสื้อแดงแขนยาว) ร่วมด้วยครับ
หมอวิมุต ทนุธรรมนอก ปศุสัตว์อำเภอฯ ปรึกษากับท่านนายกรุ่งเรือง
พื้นที่มีสัตว์ใหญ่(โค กระบือ) มาก เห็นควรมีกลุ่มผู้เลี้ยงโค กระบือ
บริเวณจัดเต็นท์บริการประชาชน ของ อบต.โคกกรวด
งานด้านปศุสัตว์ อยู่ด้านนอกเพื่อสะดวกต่อการนำสัตว์มารับบริการ
จัดนิทรรศการ ภาพกิจกรรมงานด้านปศุสัตว์ ที่บริการในพื้นที่
แจกเอกสารเผยแพร่ และให้คำแนะนำการเลี้ยงสัตว์ (หมอเฉลียว)
(หมอธำรง) ให้คำแนะนำการรักษาพยาบาลสัตว์ป่วย
(หมอชายเขต) ช่วยสาธิตทำหมันสุนัข ทั้งตัวผู้และตัวเมีย บริการฟรี