รูปหัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำภอเมืองนครราชสีมา และหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่จังหวัด
ร่วมกับองค์การบริหารงานส่วนตำบลสุรนารี รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยการควบคุมประชากรสุนัขและแมว
โดย ท่านนายกสมยศ รัตนปริยานุช จัดงบซื้อเวชภัณฑ์(การตอน)ทำหมัน ในโครงการ อบต.เคลื่อนที่ ปี 2552
ณ สวนสุขภาพบ้านหนองไม้แดง หมู่ที่ 2 ต.สุรนารี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2552 (ครั้งที่ 1)
ได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ พี่ๆ น้องๆ มาช่วยกันอย่างดียิ่ง แม้จะเป็นวันหยุด ขอขอบคุณ ณ โอกาสนี้ ด้วยครับ
ท่านนายกสมยศ รัตนปริยานุช เยี่ยมชมกิจกรรมด้านปศุสัตว์
เจ้าของสัตว์ที่นำมารับบริการ ทักทายเป็นกันเอง
ปรึกษางานด้านปศุสัตว์
เสนอกิจกรรมของ อบต.ให้ปศุสัตว์อำเภอ รับทราบข้อมูลคราวๆ
หมอวิมุต ปศุสัตว์อำเภอเมืองนครราชสีมา แนะนำ จนท.,ทีมงาน
รายละเอียดของกิจกรรมที่ดำเนินการ เพื่อพิจารณางบประมาณ
ปลัดอบต.,หัวหน้าส่วนสาธารณสุข ร่วมดูแลกิจกรรมให้เสร็จสิ้น
ทีมงานหมอปศุสัตว์และส่วนฯรับผิดชอบ
ทำงาน อยู่ใต้ร่มไม้บรรยากาศดี วันนี้อากาศไม่ร้อนมากด้วย
คุณหมอทุกท่านทำงานสบาย สัตว์ใช้บริการมากันมากด้วย
พี่หมอดลใจ (พี่ใหญ่)ของหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่
หมออ้วน(รัฐวิทย์ อ.ห้วยแถลง) ก็มาช่วยทุกนัดเช่นกัน,หมอเจ๊ก
พี่ใหญ่เราทำดี เรียบร้อย ทุกงาน เสียดายจะ เออลี่ สิ้นกันยา 52
ภาพแผลเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตัวนี้เพศเมีย(ตอน)
(เสื้อเขียว)เจ้าของสุนัข มารับไปหลังเสร็จเรียบร้อย
ประชาชนเขต อบต.สุรนารี มาร่วมงานมาก แวะชมด้านปศุสัตว์