รูปหัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองนครราชสีมา ออกดำเนินการเจาะเลือดโคนมและโคเนื้อ ประจำปี 2552
ที่ ฟาร์มโคนม ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อต่ออายุสถานภาพฟาร์มปลอดโรค Br.,T.B.เมื่อ วันที่ 8 ตุลาคม 2552
ได้รับการสนับสนุนเจ้าหน้าที่จากกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์,กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ ของจังหวัด
พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ของฟาร์มและนักศึกษาที่ฝึกภาคปฏิบัติ
ผลยอดเจาะเลือดโคนม-Test T.B.(195ตัว) เจาะเลือดโคเนื้อ 53 ตัว งานเสร็จเรียบร้อยครบถ้วนด้วยดี
ขอขอบคุณ เจ้าหน้าที่-ผู้ปฏิบัติงานทุกท่าน ที่ได้ร่วมมือกันปฏิบัติงานอย่างดียิ่ง ไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ
ทางเข้า มทส.ด้านหน้าประตู 1 ตั้งอยู่ในพื้นที่ ต.สุรนารี อ.เมือง นม.
มีพื้นที่ฟาร์มปศุสัตว์ และมีสถานที่แสดงผลิตภัณฑ์จากปศุสัตว์
ผ่านป้อมยาม ก่อนเข้าบริเวณฟาร์มปศุสัตว์ มีที่พ่นยาฆ่าเชื้อ
มีสถานที่ผลิตอาหารสัตว์ ที่ได้รับรองมาตรฐาน
บริเวณตึกที่แปรรูปน้ำนม เป็นผลิตภัณฑ์ จากน้ำนมดิบ
บริเวณที่ใช้รีดนม ของงานฟาร์มโคนม (ต้องสะอาดที่สุด)
บริเวณคอกพักเลี้ยงแม่โคนม ที่ดำเนินการรีด รอบๆมีแปลงหญ้า
บริเวณโดยรอบๆ ของงานฟาร์มโคนม มีพื้นที่กว้างขวาง
จนท.เจาะเลือดบริเวณโคนหาง พร้อมแนะนำว่าการทำต้องมั่นใจ
เจาะเลือดบริเวณแผงคอ ซึ่งต้องทำด้วยความรวดเร็ว-แม่นยำด้วย
จนท.ฉีดโคนหาง Test โรค T.B. (บางตัวต้องช่วยจับหาง)
ตัวนี้ก็ฉีดโคนหาง จับเองฉีดเอง ทุกอย่างต้องตั้งใจและมีความอดทนด้วย
ตัวที่มีปัญหาต้องรีบดำเนินการก่อน (ปศอ.อยู่ร่วมด้วย)ต้องทำได้ทุกตัว
ตัวที่ง่ายต่อการปฏิบัติ ก็ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติ ซึ่งต้องทำหลายๆตัว
ต้องอธิบาย พร้อมปฏิบัติจริง เป็นการสาธิตไปในตัวด้วย(งานนี้พิเศษ)
(งานนี้มีพ่อสอนลูกด้วย) เรียนด้านนี้ ต้องกล้าและรู้จริงๆ พร้อมจึงทำ
เสร็จจากโคนม(น่าจะ200ตัว) ก็เตรียมตัวเข้าโคเนื้อต่ออีก นี้ก็16.00น.แล้ว
พูดคุยกันพอหายเหนื่อยบ้าง ก็ลุยงาน
(โคเนื้ออีกเกือบ100ตัว) กันต่อ
คอกโคเนื้อ ต้องจัดเตรียมพื้นที่ ให้แน่หนาแข็งแรง ก่อนดำเนินการ
โคเนื้อ มีทั้งดื้อ ดุ เตะ ดีด ชน ผู้ปฏิบัติต้องรอบครอบในการปฏิบัติ
ทุกอย่างพร้อม ก็ร่วมกันปฏิบัติงานต่อ ตามหน้าที่รับผิดชอบ(ต้องช่วยกัน)
และให้ใช้ไหวพริบ เพื่อช่วยกันแก้ปัญหาช่วงปฏิบัติ (ต้องปลอดภัย)
การทำงานด้านนี้ ต้องมีสติและต้องคิดจะแก้ปัญหา อยู่ตลอดเวลา
งานทุกอย่างเสร็จเรียบร้อย เพราะเราปฏิบัติงานช่วยกัน(รัก,สามัคคี)