รูปหัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองนครราชสีมา ร่วมให้การต้อนรับ เลขาธิการสภากาชาดไทย (นายแผน วรรณเมธี)
และคณะ ที่มามอบชุดธารน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่อำเภอเมืองนครราชสีมา 2 จุด ๆ ละ 500 ชุด
ที่ ศาลาวัดหนองตะลุมปุ๊ก ต.หนองบัวศาลา ราษฎรจาก 2 ตำบล มี ต.หนองบัวศาลา 320 ราย,ต.หนองระเวียง 180 ราย
และ ที่ทำการองค์การบริหารงานส่วนตำบลหนองกระทุ่ม ราษฎรจาก 3 ตำบล มี ต.หมื่นไวย 200 ราย,ต.ปรุใหญ่ 100 ราย,
ต.หนองกระทุ่ม 200 ราย ซึ่งได้รับผลกระทบจากการมีฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่ ตั้งแต่กลางเดือนกันยายน จนถึงต้นเืดือนตุลาคม 52
โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา (นายประจักษ์ สุวรรณภักดี) และนายกเหล่ากาชาด พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนฯระดับจังหวัด
ในพื้นที่ มีนายอำเภอเมืองนครราชสีมา(นายศราวุธ ศุภลักษณศึกษากร) ,หัวหน้าส่วนฯระดับอำเภอ,ข้าราชการ,เจ้า้หน้าที่,
นายกอบต.ทั้ง 5 แห่ง, กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จัดเตรียมผู้ประสบอุทกภัยเข้ารับมอบของพระราชทาน ด้วยความเรียบร้อย ทั้ง 2 จุด
การช่วยเหลืออื่นๆในพื้นที่น้ำท่วม รายละเอียดความเสียหาย กำลังรวบรวมข้อมูลจากทุกหมู่บ้าน เพื่อช่วยเหลือต่อไป
จุดแรกที่ศาลาวัดหนองตะลุมปุ๊ก ต.หนองบัวศาลา
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ตรวจความพร้อม
ให้การต้อนรับ ท่านเลขาธิการสภากาชาดไทย
นายกเหล่ากาชาด,หัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับ
เตรียมของพระราชทาน
ท่านเลขาธิการสภากาชาดไทย มอบชุดพระราชทาน
จุดที่ 2 ศาลาเอนกประสงค์ อบต.หนองกระทุ่ม
ท่านนายอำเภอ,ปศุสัตว์อำเภอ,นายกอบต.,กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
ราษฎรจาก 3 ตำบล มารอรับ ชุดธารน้ำใจพระราชทาน
มีอาหารให้รับประทานทานด้วย
จนท.จากส่วนราชการต่างๆ รอต้อนรับ
ท่านเลขาธิการสภากาชาดไทย มาถึงจุดที่ 2
รับทราบ ข้อมูลสรุปของผลกระทบจากน้ำท่วม จากนายอำเภอ
ท่านเลขาฯ กล่าวถึง ความห่วงใยของ(สมเด็จฯ) ที่มีต่อราษฎร
จึงได้ให้มา มอบชุดธารน้ำใจพระราชทาน ช่วยเหลือในครั้งนี้
ท่านเลขาฯได้มอบ และสอบถามพูดคุยกับผู้รับมอบ
ท่านเลขาฯ,ผู้ว่าฯ,นายกเหล่าฯ,ปลัดจังหวัด,หัวหน้าส่วนฯ ช่วยกันมอบ
งานเสร็จเรียบร้อย ท่านเลขาฯ มอบของที่ระลึกให้เจ้าหน้าที่ ทุกท่าน
ถ่ายภาพร่วมกับ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ในพื้นที่ดำเนินการ
หัวหน้าส่วนราชการ,เจ้าหน้าที่ อำเภอเมืองนครราชสีมา