รูปหัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองนครราชสีมา ออกร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ตามนโยบายของกรมการปกครอง
โดยมีนายอำเภอเมืองนครราชสีมา (นายศราวุธ ศุภลักษณศึกษากร) นำทีมส่วนราชการต่างๆ ออกบริการ
ณ สนามกีฬา และด้านข้าง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพุดซา เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2552
เพื่อให้บริการประชาชนทั่วไป เช่น ทำบัตรประชาชน,ขึ้นทะเบียนทหารกองเกิน,งานเศรษฐกิจพอเพียงจากกองทัพภาคที่ 2,
ตัดผมและเสริมสวย,สินค้าOTOP,ฯลฯ ส่วนงานด้านปศุสัตว์ ได้ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า,
ฉีดยาคุมกำเนิด, ผ่าตัดทำหมันสุนัขทั้งเพศผู้และเมีย โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณด้านเวชภัณฑ์
จาก อบต.พุดซา(นายกไผ่ กกสันเทียะ) พร้อมทั้งให้คำแนะนำการเลี้ยงสัตว์ และแจกเอกสารเผยแพร่
ปลัดอนันตศักดิ์ ผู้แทนนายอำเภอฯ,นายกไผ่ ,
หมอวิมุต ปศุสัตว์อำเภอ ฯลฯ
นายกไผ่ กกสันเทียะ กล่าวต้อนรับประธาน
และคณะเจ้าหน้าที่ ที่ออกบริการ
ปลัด อบต.กล่าวรายงานให้ ประธาน ทราบข้อมูล อบต.พุดซา
ปลัดอำเภอ ผู้แทนนายอำเภอ กล่าวถึงโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่
หมอวิมุต ทนุธรรมนอก ปศุสัตว์ อ.เมือง น.ม.พูดคุยกับราษฎร
จนท.เกษตรตำบล-ทีม เก็บข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ที่ยังไม่ได้แจ้ง
กิจกรรมหลายๆ อย่างของพื้นที่ ต.พุดซา นำมาจำหน่าย
จุดบริการงานด้านปศุสัตว์ จัดไว้นอกสุด สะดวกต่อการบริการ
ท่านนายกไผ่ และสมาชิก อบต.ร่วมถ่ายภาพ กับงานด้านปศุสัตว์
ทีมงานสนง.ปศุสัตว์อำเภอเมืองนครราชสีมา ยังเข้มแข็งเหมือนเดิมครับ