รูปหัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำภอเมืองนครราชสีมา และหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่จังหวัด
ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ควบคุมประชากรสุนัขและแมว
โดยจัดงบซื้อเวชภัณฑ์การตอน วัคซีน ค่าน้ำมันเจ้าหน้าที่ ปีละ 2 ครั้ง ทั้งในและรอบๆบริเวณสถาบัน
บริการ ณ สำนักงานรักษาความปลอดภัย วงเวียนหน้าทางเข้า และหอพักสุขนิวาส 1 (รวม 2 จุด)
ครั้งที่สอง เมื่อวันพุธที่ 26 สิงหาคม 2552 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น.
ได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ พี่ๆ น้องๆ มาช่วยกันอย่างดีทุกปี ขอขอบคุณ ณ โอกาสนี้นะครับ
ทีมปศุสัตว์ กับหน่วยรักษาความปลอดภัยของ มทส.ที่ด้านหน้าทางเข้า
พี่หมอดลใจ หัวหน้าชุดด้านหน้า ให้บริการใบรับรองการฉีดวัคซีนฯด้วย
หมอวิมุต ปศุสัตว์อำเภอเมืองนม.ช่วยฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
หมออมฤต จนท.อ.เมืองนม.บริการถึงรถที่นำสุนัขมารับบริการ
หมอเอกราช มาช่วยเป็นประจำ ทีมด้านหน้ามทส. วันนี้รับงานเต็มๆ
หมอวรวุฒิ จากอ.โนนแดง
รับประทานอาหารกลางวันก่อนนะครับ เดี๋ยวบ่ายทำงานต่อ
ตอนบ่ายด้าน มทส.มากันอีกมาก
จุดบ้านพักสุขนิวาส 1 มีหมอรัฐวิทย์ นำทีมพร้อมหมอเจ๊ก,หมอเก่ง
มีจนท.รปภ.ช่วยนำสุนัขจากบ้านพักอาจารย์
จนท.จากฝ่ายสุขภาพสัตว์ มาช่วยทุกครั้งอย่างดีเช่นเคย
หมอป๋อ มาด้วยครับ ด้านในก็รับเต็มๆ งานนี้หนักขึ้นเรื่อยๆครับ