รูปหัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำภอเมืองนครราชสีมา และหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่จังหวัด
ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ควบคุมประชากรสุนัขและแมว
โดยจัดงบซื้อเวชภัณฑ์การตอน วัคซีน ค่าน้ำมันเจ้าหน้าที่ ปีละ 2 ครั้ง ทั้งในและรอบๆบริเวณสถาบัน
บริการ ณ สำนักงานรักษาความปลอดภัย วงเวียนหน้าทางเข้า และหอพักสุขนิวาส 1 (รวม 2 จุด)
ครั้งแรก เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2552 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น.
ได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ พี่ๆ น้องๆ มาช่วยกันอย่างดีทุกปี ขอขอบคุณ ณ โอกาสนี้นะครับ
ปี 2552 ครั้งแรก เริ่ม 1 เมษายน 2552
หัวหน้า รปภ./ ปศุสัตว์อำเภอและจนท.ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก
ลงทะเบียนรับบริการเป็นจุดแรก ว่าจะรับบริการอะไรบ้าง
ปรึกษารับบริการรักษาสัตว์เพิ่มเติม ก็แจ้งจุดลงทะเบียน
มีเจ้าหน้าที่ รปภ.และรถรับส่งบริการถึงที่ใน มหาวิทยาลัยฯ
จนท.ช่วยกันอย่างเข้มแข็งรวดเร็วทันใจ และปลอดภัย
ช่วงปิดเทอมเด็กๆ ช่วยกันนำสุนัขและแมวมาใช้บริการอย่างมาก
หมอๆ ทั้งพี่และน้อง ช่วยกันเร่งมือ วันนี้ประชาสัมพันธ์ดีมามาก
จุดที่ 2 ที่เรือนพักสุขนิวาส 1 ของ มหาวิทยาลัยฯ ประจำทุกครั้ง
ทำกันใต้อาคารที่พัก มีจนท.และหมอๆ ช่วยกันอย่างเข็มแข็งเช่นกัน
ลงทะเบียนแล้วฉีดวัคซีน หรือตอน เชิญได้เลยครับผม
วันนี้มามากจริงๆ หมอไม่ได้หยุดมือกันเลย อ.เมือง ต้องเลี้ยงเต็มที่นะ
ตัวไหนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็จัดเรียงรอไว้ส่งเจ้าของต่อไป
หมอจากจังหวัด และอำเภอต่างๆ มาช่วยกันเหมือนเดิมครับ