รูปหัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำภอเมืองนครราชสีมา และหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่จังหวัด
ร่วมกับองค์การบริหารงานส่วนตำบลสุรนารี รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยการควบคุมประชากรสุนัขและแมว
โดย ท่านนายกสมยศ รัตนปริยานุช จัดงบซื้อเวชภัณฑ์(การตอน)ทำหมัน ในโครงการ อบต.เคลื่อนที่ ปี 2552
ณ ศาลาวัดยางใหญ่ หมู่ที่ 3 ต.สุรนารี เมื่อวันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2552 (ครั้งที่ 2)
ได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ พี่ๆ น้องๆ มาช่วยกันอย่างดียิ่ง แม้จะเป็นวันหยุด ขอขอบคุณ ณ โอกาสนี้ ด้วยครับ
ท่านนายกสมยศ รัตนปริยานุช ,หัวหน้าส่วนราชการ รับการรายงาน
พร้อมพูดคุยถึงกิจกรรมต่างๆ ของโครงการฯที่มาให้บริการประชาชน
พี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ ต.สุรนารี ต่อแถวรับบริการหลายอย่าง
หน่วยของทหารกองทัพภาคที่ 2 มีปุ๋ยชีวภาพ ,น้ำ EM มาแจก
โครงการแว่นตาพอเพียง จาก(แว่นยิ่งเจริญ)บริการตรวจวัดสายตา
พร้อมจัดแว่นสายตา ตามที่ต้องการใช้ประโยชน์มีหลายรูปแบบ
ตัดผมฟรีกับช่างฝีมือเยี่ยมของ วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา
ด้านปศุสัตว์ นำโดยหมอวิมุต ทนุธรรมนอก
ปศุสัตว์อำเภอเมือง(เสื้อลายแขนยาว)
จนท.หน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ มากันหลายอำเภอ
ช่วยกันเช่นเคยครับ
หมออ้วน(รัฐวิทย์ สุวรรณศรี อ.ห้วยแถลง
สาธิตตอนตัวผู้ ให้ช่างตัดผม ที่สนใจ
หมอเจ๊ก(เฉลิมชัย อ.จักราช),หมอจ้าย(อมฤต อ.เมือง) ช่วยกันเต็มที่
อาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน ต.สุนารี มาช่วย
หมอตั๋ง(โชติอนันต์์ อ.เมือง)
จนท.ส่วนสาธารณสุข อบต.มาให้กำลังใจ
(หมอธำรง อ.เมือง) ทุกครั้ง
งานนี้วันหยุด ทั้งเด็กและผู้ใหญ่
สนใจการทำหมันสัตว์กันมากจริงๆ