รูปหัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมาและสำนักงานปศุสัตว์อำเภอลำทะเมนชัย
ร่วมปฏิบัติงานให้บริการผ่าตัดทำหมัน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฉีดยาคุมกำเนิดสุนัขและแมว ให้กับประชาชน
ตามโครงการหน่วยงาน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
ณ วัดโภคาภิรมย์ บ้านช่องแมว หมู่ที่ 3 ตำบลช่องแมว อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2552
ปศุสัตว์อำเภอลำทะเมนชัย เจ้าของพื้นที่
บริการผ่าตัดทำหมันสุนัข
ได้รับความสนใจจากนักเรียนเป็นพิเศษ
วันนี้บริการฟรีครับ
บริการผ่าตัดทำหมันแมว
หมอวรวุฒิ จากอำเภอโนนแดง ผ่าตัดไส้เลื่อนลูกสุกร
เจ้าหน้าที่ร่วมปฏิบัติงาน
งานนี้พี่น้องมากันแน่นบริเวณงาน