รูปหัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ขุนทอง อ.บัวใหญ่
จัดงานประเพณีบุญเดือน 3 พิธีทูนขวัญข้าว สู่ขวัญควาย ทอดผ้าป่าปุ๋ยคอก และไถกลบตอซัง
ณ บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 8 ต.ขุนทอง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2552
โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายประจักษ์ สุวรรณภักดี เป็นประธานในการเปิดงาน
ขบวนทอดผ้าป่าปุ๋ยคอก
ผู้ใหญ่บ้านรำอยู่ต้นขบวน
หมอดินน้อย จากโรงเรียนหนองหว้าเอนฯ
1 ต่อ 6 คุณสุพจน์ จาก สพท.กรมปศุสัตว์ ร่วมกิจกรรม
ประธานในพิธีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเดินทางมาถึงบริเวณงาน
ขี่เกวียนเข้างาน
รำบายศรี จากโรงเรียนหนองหว้าเอนฯ
ประธาน และแขกผู้มีเกียรติ
ประธานรับฟังการรายงาน
ปศุสัตว์อำเภอบัวใหญ่แนะนำหัวหน้าส่วนราชการ
พี่น้องชาวบ้านโคกกลางมาร่วมงาน
ท่านนายอำเภอกล่าวต้อนรับ
ท่านปศุสัตว์จังหวัดฯกล่าวรายงาน
ท่านประธานกล่าวเปิดงาน
ปล่อยขบวนรถขนปุ๋ยคอกลงนา
หาบปุ๋ยคอกลงนา
ประธานนำขบวน
ตามด้วยขบวนรถปุ๋ยคอก
เตรียมตัวไถกลบตอซัง
ท่านประธานลงไถกลบตอซัง
พี่น้องชาวบ้านมาให้กำลังใจกันแน่น
ท่านปศุสัตว์อำเภอแนะนำการจัดกิจกรรม
เยี่ยมชมการประกวดกระบือ
การแข่งขันยิงหนังสติ๊ก
มอบสัญญายืมสัตว์ ธคก.
ท่านปศุสัตว์จังหวัดฯมอบของที่ระลึกให้ท่านประธาน
พิธีทูนขวัญข้าว สู่ขวัญควาย
แข่งขันวิ่งขาโทกเทก
กระบือชนะการประกวด
กระบือบ้านนี้มีความสุข และอายุยืน
ข้าวเปลือกและ ปุ๋ยคอกที่ชาวบ้านนำมาทอดผ้าป่า
หมอสุขสวัสดิ์พิธีกรในงาน
กิจกรรมประกวดร้องเพลง
คณะกรรมการตัดสินการประกวดร้องเพลง
ป้ายเวทีปีนี้จัดได้สวยลงตัว
ทีมงานเข้มแข็ง