รูปหัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ร่วมปฏิบัติงานโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ครั้งที่ 8
ณ วัดศาลาหนองขอน ตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2552
บริเวณเวทีใหญ่
หมอบุญเยี่ยม ปศุสัตว์อำเภอแก้งสนามนาง เจ้าของพื้นที่
วันนี้บริการด้วยรอยยิ้ม ฟรีทุกอย่างครับ
เข้าคิวรับเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์
หมอวสันต์ จากกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
ลงชื่อรับบริการ
ปศุสัตว์อำเภอฯ คอยดูแลการบริการอย่างใกล้ชิด
รับมาหลายอย่างแล้ว ยิ้มออกทุกคน
กรมปศุสัตว์ ยินดีให้บริการครับ
เสร็จงานแล้ว