รูปหัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอจักราช ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ จัดทำโครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ในพื้นที่ตำบลศรีละกอ อำเภอจักราช เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2552
รองนายก อบต. เป็นประธานเปิดโครงการ
ปศุสัตว์อำเภอกล่าวรายงาน
พี่น้องประชาชนมาร่วมงาน
มอบวัสดุอุปกรณ์
ปลัด อบต.ศรีละกอให้กำลังใจเจ้าหน้าที่
ปศุสัตว์อำเภอจักราช ลงมือด้วยตนเองเคียงข้างทีมงาน
เคสนี้ได้รับบริการเป็นพิเศษ
หมอสายัณห์ จากปศุสัตว์อำเภอครบุรี
หมอวรวุฒิ จากอำเภอโนนแดง
หมอเอกราช จากปศุสัตว์อำเภอบัวใหญ่
ท่านปศุสัตว์จังหวัดฯตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ
ทีมงานปศุสัตว์เข้มแข็ง