รูปหัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอจักราช ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก จัดทำโครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ในพื้นที่ตำบลสีสุก อำเภอจักราช เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2552
นายก อบต.สีสุก เป็นประธานเปิดโครงการ
หมอเฉลิมชัย กล่าวรายงาน
พี่น้องประชาชนมาร่วมงาน
รับมอบวัสดุ อุปกรณ์
มีให้ครบทุกหมู่บ้าน
ท่านนายกฯ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ
หมอเฉลิมชัย เจ้าจองพื้นที่ลงมือเอง
หมอรัฐวิทย์ ปศุสัตว์อำเภอห้วยแถลง มาช่วยปฏิบัติงาน
หมอธำรง จากปศุสัตว์อำเภอเมือง มาช่วยปฏิบัติงาน
ได้รับความสนใจเป็นพิเศษ