รูปหัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอจักราช ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง รณรงค์ควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการรณรงค์ผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวจรจัด ในพื้นที่ตำบลหนองพลวง อำเภอจักราช เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2552
กำนันตำบลหนองพลวง เป็นประธานเปิด
ปศุสัตว์อำเภอจักราชกล่าวรายงาน
พี่น้องประชาชนมาร่วมงาน
มอบวัสดุอุปกรณ์
ท่านนายอำเภอจักราช ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน
ท่านนายอำเภอให้ความสนใจการผ่าตัด
ให้กำลังใจหมออย่างใกล้ชิด
หมอบุญสม จากกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
หมอธำรง จากอำเภอเมืองนครราชสีมา
หมอสมคิด จากปศุสัตว์อำเภอสูงเนิน
หมอฐิติพัฒน์ จากปศุสัตว์อำ้เภอพิมาย
บริเวณลงทะเบียน
หมอสมศักดิ์ ปศุสัตว์อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
หมอรณกร จากกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์