รูปหัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอห้วยแถลง จัดฝึกอบรมเกษตรกร ตามโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่
ณ ศูนย์เครือข่ายเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ตำบลหลุ่งประดู่ อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2552
โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ อ.ห้วยแถลง
เข้าแถวลงทะเบียน
ท่านนายอำเภอและ ปศุสัตว์อำเภอ
ปศุสัตว์อำเภอกล่าวรายงาน
นายอำเภอห้วยแถลงกล่าวเปิดโครงการฯ
หมอคมสันต์ฯ ชี้แจงขั้นตอน
หมอวินัยฯ ผจก.ธคก.นม.
หมอเฉลียวฯ เจ้าของโครงการ
เกษตรตำบลร่วมบรรยาย
กษตรกรรุ่นใหม่ห้วยแถลง พร้อม
หมอวินัย กำกับอาหารกลางวัน
จ่ายอาหาร
อาหารกลางวัน
พี่สุบรร เจ้าของฟาร์มคัวอย่าง
เลือกคณะกรรมการฯ
ประชุมคณะกรรมการกลุ่ม
เก็บภาพหลังประชุม
ดูงานกบในคอนโดยางรถยนต์
กบในขวดพลาสติกหลายขนาด
ดูกบในขวดพลาสติก
มอบกระต่ายให้เจ้าของฟาร์มกบ
ฟาร์มกบคุณลุงฉอ้อนฯ อ.เมืองโคราช
ดูงานสาธิตการทำปุ๋ยอัดเม็ด
นายอำเภอบัวใหญ่ ให้คำแนะนำด้านปศุสัตว์พอเพียง
ปศอ.บัวใหญ่ให้การต้อนรับ
รูปจริงพี่โกมินทร์ฯ ปศอ.บัวใหญ่
ศูนย์ปศุสัตว์อินทรีย์บัวใหญ่
การทำปุ๋ยอัดเม็ดที่บัวใหญ่
ที่ระลึกเกษตรกรรุ่นใหม่ห้วยแถลง
นายสงบ หาญกล้า เกษตรกรดีเด่น สาขาปศุสัตว์
รับฟังบรรยายที่ประทาย
การใช้หอยเชอรรี่เลี้ยงปลา
การเลี้ยงหมูหลุมประทาย
ขอบคุณที่ให้การต้อนรับและมอบความรู้