รูปหัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอห้วยแถลง ร่วมกับเทศบาลตำบลห้วยแถลง
รณรงค์ทำหมัน ตอน ฉีดยาคุมกำเนิด และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมว ฟรี
ณ บริเวณหน้าสถานีรถไฟห้วยแถลง อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2552
ป้ายประชาสัมพันธ์
ท่านนายก ท.ห้วยแถลง
มอบวัสดุอุปกรณ์
หน่วยเคลื่อนที่
ทีมงานอาสาปศุสัตว์
ลงทะเบียนก่อนนะคะ
เตรียมวางยา
นักศึกษาฝึกงาน
คุณหมออภิชาติ มาให้กำลังใจ
ลงมือเอง
หมอทินกฤต ปศุสัตว์อำเภอโชคชัย
หมอไทยบุญ ปศุสัตว์อำเภอจักราช
หมอวรวุฒิ จากโนนแดง
หมอธานินทร์ จากชุมพวง
หมอรณกร จากกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
ท่านนายกมาให้กำลังใจ
ให้คำแนะนำ
บริการถึงที่