รูปหัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอห้วยแถลง ร่วมกับเทศบาลตำบลหินดาด
ดำเนินงานโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และลดประชากรสุนัข ประจำปี 2552
ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2552
ป้ายโครงการ
ผอ.กองสาธารณสุข ชี้แจงนโยบาย
ปศุสัตว์อำเภอแนะนำขั้นตอนการปฏิบัติงานให้อาสา
หน.ชุด จาก ม.พัน.8 มาร่วมปฏิบัติงาน
อาสาฯ รับฟังแนวทางการทำงาน
มอบวัสดุอุปกรณ์
ขบวนหน่วยบริการถึงบ้าน
ก่อนออกปฏิบัติงาน
เตรียมลงทะเบียน
เตรียมวัสดุ
แผนกโกนขนทำความสะอาด
หน่วยวางยา
ร่วมกันวางแผนงาน
ฝ่ายเตรียมปลอกคอสุนัขแมว
หมอดลใจ บ้านเหลื่อม
หมอไทยบุญ สอนฯลฯ
หมอวัยวุฒิ หนองบุญมาก
หมอสมนึก ปักธงชัย
หมออนุรักษ์ บัวลาย
หมอธานินทร์
ป้ายแสดงผลงาน
ผลงานรวมรุ่น